Στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού διενήργησαν αιφνιδιαστικούς ελέγχους στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτων ερευνών και σε συνέχεια σχετικής απόφασης της επιτροπής.

Όπως σημειώνεται, οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν σε καλό κλίμα και αποτελούν ένα προκαταρκτικό βήμα στη διερεύνηση των υποθέσεων.

Υπογραμμίζεται ότι η διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων δεν προδικάζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά, ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Οι έλεγχοι, όπως αναφέρεται, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του τυπικού ελέγχου κάθε εκκρεμούς υπόθεσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπου ερευνάται εάν οι υπάρχουν αντί-ανταγωνιστικές πρακτικές που μπορεί να εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3959/2011 για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Περαιτέρω, οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο άμεσης προτεραιοποίησης της αυτεπάγγελτης έρευνας της υπόθεσης, ειδικά από τον Σεπτέμβριο 2019, η οποία εκίνησε στον Φεβρουάριο του 2019 και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε συνέχεια της κλήρωσης της υπόθεσης τις 7 Μαΐου 2020, τον Σεπτέμβριο 2020, σε χρόνο δηλαδή μόλις 18 μηνών, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ολοκλήρωσης των ερευνών που αφορούν παρόμοιες υποθέσεις είναι 29 μήνες αντίστοιχα.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αξιολογεί ότι τόσο οι εν λόγω υποθέσεις, όπως και η ολοκλήρωση του ελέγχου συμμόρφωσης της εταιρίας Άργος ΑΕ με το διατακτικό της υπ’ αριθ. 687/2019 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού τις προσεχείς εβδομάδες, αποτελούν θέματα προτεραιότητας της επιτροπής ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου και τα οποία εντάθηκαν την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η επιτροπή υπογραμμίζει ότι σέβεται πλήρως τα δικαιώματα άμυνας, ιδίως το δικαίωμα ακρόασης των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ