Μπορεί το σεξ να βοηθήσει στη βελτίωση της υγείας ενός ασθενούς με Πάρκινσον; Ναι, είναι το συμπέρασμα 2ετούς μελέτης, που κατέγραψε τις σεξουαλικές συνήθειες 355 ασθενών εστιάζοντας παράλληλα στην εξέλιξη της νόσου.

«Το εύρημα αυτό συμβαδίζει με αντίστοιχα δεδομένα που δείχνουν στενή σχέση μεταξύ της σεξουαλικής υγείας και της γενικότερης υγείας, τόσο σε υγιή άτομα όσο και σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις», σημειώνει η επικεφαλής της έρευνας, Dr. Marina Picillo, επίκουρη καθηγήτρια στο Κέντρο Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων του Πανεπιστημίου του Σαλέρνο της Ιταλίας.

Στην έρευνα συμμετείχαν ασθενείς ηλικίας περίπου 57 ετών, οι οποίοι βίωναν τα πρώτα στάδια της νόσου. Όλοι υποβλήθηκαν σε δοκιμές κινητικών δεξιοτήτων και αναλύσεις ψυχικής υγείας ενώ πρωτίστως είχαν ολοκληρώσει ατομική συνέντευξη όπου κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις για τυχόν καρδιολογικά προβλήματα, για τις συνήθειες του ύπνου, για τυχόν αίσθημα κόπωσης ή πόνου, για τις δεξιότητες μνήμης για αλλαγές του σωματικού βάρους κ.ά.

Επιπλέον, οι ασθενείς ρωτήθηκαν εάν είχαν σεξουαλικές επαφές ή εάν αντιμετώπισαν σεξουαλική δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Αναλύοντας τα στοιχεία, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άντρες ασθενείς που δήλωσαν ότι είχαν σεξουαλική δραστηριότητα στο πρώιμο στάδιο της νόσου παρουσίασαν ηπιότερη εξέλιξη και λιγότερο δραματική απώλεια κινητικών δεξιοτήτων και άλλων συμπτωμάτων της ασθένειας, σε σύγκριση με εκείνους που είχαν φτωχή σεξουαλική ζωή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό εντούτοις να υπογραμμιστεί ότι το παραπάνω εύρημα δεν φαίνεται να ισχύει για τις γυναίκες.

Επιπρόσθετα, οι συγγραφείς της μελέτης επεσημαίνουν ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν διαφορετικά συμπτώματα του Parkinson από τους άνδρες. Και επιπλέον «είναι λιγότερο ανοιχτές στο να μιλήσουν για σεξουαλικά θέματα λόγω κοινωνικών στάσεων», σημειώνει η Dr. Picillo. Σε κάθε περίπτωση, οι ερευνητές επιμένουν ότι το σεξουαλικό ιστορικό του ασθενούς θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο πρόβλεψης ή ακόμη και μέσο επιρροής της εξέλιξης της νόσου.