Έκλεισε το Notoshome στο Golden Hall μετά από 13 χρόνια λειτουργίας

Το Notoshome στο Golden Hall έκλεισε, έπειτα από 13 χρόνια λειτουργίας.

Η διοίκηση της Notos ανακοίνωσε την απόφαση της μη ανανέωσης του μισθωτηρίου στο εμπορικό κέντρο και κάπως έτσι η εταιρεία κατέστησε σαφές ότι θα «λύσει» μέχρι τα τέλη του μήνα τη δραστηριότητά της στον χώρο του οικιακού εξοπλισμού.

Σημειώνεται ότι απόφαση δεν σχετίζεται με την υγειονομική κρίση και τον αντίκτυπό της στην οικονομία, αλλά με τη χαμηλή ζήτηση για τον εν λόγω κλάδο.