Εκρηκτική ανάπτυξη 13,4% στο γ΄3μηνο |

Με ρυθμό ανάπτυξης 13,4% «έτρεξε» η ελληνική οικονομία στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, με βαρύ «χαρτί» τον τουρισμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 13,4% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ύστερα από ρυθμούς ανάπτυξης 16,6% το δεύτερο τρίμηνο. Σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο το ΑΕΠ αναπτύχθηκε 2,7%.

Την ίδια ώρα, οι ακαθάριστες επενδύσεις έκαναν άλμα 18,1%, ενώ οι εξαγωγές απογειώθηκαν 48,6% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Το «βαρύ χαρτί» ήταν βεβαίως και ο τουρισμός, ο οποίος κινήθηκε σε σαφώς καλύτερα επίπεδα συγκριτικά με το γ’ τρίμηνο του 2020, εξαλείφοντας τις αρνητικές επιπτώσεις από τη διεύρυνση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο εξαιτίας της αύξησης των εισαγωγών και της ενεργειακής κρίσης.

Τριμηνιαίες μεταβολές

-Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,9% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2021.

-Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2021.

-Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 12,6% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2021. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,4%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 29,0%.

-Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 7,3% σε σχέση με το 2 ο τρίμηνο του 2021. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,7%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 18,7%.

Ετήσιες μεταβολές

-Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 7,3% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2020.

-Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 18,1% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2020.

-Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 48,6% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2020.

Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 9,2%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 84,6%.

-Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 21,7% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2020. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,1% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 58,1%.