Έκτακτη ενίσχυση σε 830.000 χαμηλοσυνταξιούχους

Ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι ανατιμήσεις τόσο στην ενέργεια όσο και σε βασικά είδη.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε 830.000 χαμηλοσυνταξιούχους ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι θα λάβουν πρόσθετο βοήθημα 250 ευρώ, με προσαυξήσεις 50 ευρώ για κάθε ένα μέλος της οικογένειάς τους, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι ανατιμήσεις τόσο στην ενέργεια όσο και σε βασικά είδη.

Ποιοι οι δικαιούχοι: Συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως) και ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ.

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 200.000 ευρώ.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί τέλη Δεκεμβρίου.