Έκθεση Κομισιόν: Ο πληθωρισμός πρόκειται να αυξηθεί οριακά φέτος

Το πρωτογενές έλλειμμα αναμένεται φέτος στο 7,3% του ΑΕΠ (πιο υψηλό από πριν), αλλά υπολογίζεται πως το 2022 θα συρρικνωθεί στο 1,4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν.

Για το 2023 εκτιμά ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να επιστρέψει σε πλεονάσματα της τάξης του 1,3% (σ.σ. η επίδοση που θα είναι η καλύτερη στην ευρωζώνη με μέσο όρο πρωτογενές έλλειμμα στο 1,2% και πλεονασματικούς προϋπολογισμούς να επιτυγχάνουν ακόμα 3 κράτη: το Λουξεμβούργο, η Κύπρος και η Ιρλανδία).

Στο πόρισμα της Κομισιόν για την Ελλάδα καταγράφονται και κίνδυνοι που συνδέονται με την πανδημία και τις πιθανές επιπλοκές που ενδέχεται να έχει στο τουριστικό κλάδο, αλλά και με τις παρενέργειες από την απόσυρση των μέτρων στήριξης.

Έντονη ανησυχία εκφράζεται και για την ταχύτητα απόσυρσης των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, ενώ αναφέρονται και γεωπολιτικοί παράγοντες ως πηγές ανησυχίας.

Ο πληθωρισμός πρόκειται να αυξηθεί οριακά φέτος (κατά 0,1% ο εναρμονισμένος δείκτης), ενώ το 2022 η αύξηση των τιμών αναμένεται στο 1% και το 2023 στο 0,4%. Σε επίπεδο ευρωζώνης ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί φέτος στο 2,4%, στο 2,2% το 2022 και στο 1,4% το 2023.

Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να διαμορφωθεί φέτος στο 15,3%, στα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρωζώνη, έναντι μέσου όρου στο 7,9%. Για να αποκλιμακωθεί ελαφρά το 2022 στο 15% και το 2023 στο 14,5% (έναντι 7,3% μέσου όρου στην ευρωζώνη)

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται ότι θα είναι και φέτος έντονα ελλειμματικό στο 6,3% του ΑΕΠ (το δεύτερο μεγαλύτερο μετά την Κύπρο), έναντι πλεονάσματος 3,1% σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναμένεται συρρίκνωση του ανοίγματος αυτού στο 4% το 2022 και στο 2,8% του ΑΕΠ το 2023.

Η άνοδος των επενδύσεων αναμένεται να είναι επίσης εντυπωσιακή (κατά 15,3% φέτος, κατά 13,4% το 2022 και κατά 8,2% το 2023), με τα ποσοστά ανόδου να είναι τα δεύτερα υψηλότερα πανευρωπαϊκά μετά την Ιταλία. Ωστόσο το ποσοστό των Δημοσίων Επενδύσεων ως αναλογία του ΑΕΠ υπολογίζεται φέτος στο 3,1% (ακριβώς στο μέσο όρο της ΕΕ), το 2022 στο 4,3% του ΑΕΠ και στο 2013 στο 4,1% του ΑΕΠ.

Το χρέος πρόκειται να μειωθεί στο 203% του ΑΕΠ του 2021 και στο 197% το 2022, αλλά και στο 192,1 % το 2023. Στηριζόμενο από το ρυθμό ανόδου του ΑΕΠ.