Μόλις 18 από τις 40 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ΚΥΤ και των Δομών Φιλοξενίας, θα έχουν πλέον δικαίωμα να παραμείνουν σε αυτές.

Οι ΜΚΟ που βρισκόταν στο παλιό μητρώο του υπουργείου Εσωτερικών, είχαν προθεσμία ως τις 14 Ιουνίου να υποβάλλου αίτημα εγγραφής στο νέο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών οργανώσεων», που υπάγεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Από τις 40 ΜΚΟ μόνο 40 κατέθεσαν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αίτημα εγγραφής Β φάσης στο νέο μητρώο, κάτι που αποτελούσε βασική προϋπόθεση για να διατηρήσουν το δικαίωμα εισόδου στις Δομές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μόνο οι 18 αυτές Οργανώσεις μπορούν να συνεχίσουν, προς το παρόν, τη δράση τους εντός των δομών, μέχρι την οριστική απόφαση εγγραφής του Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων.

Σημειώνεται, πως μέχρι σήμερα 137 ΜΚΟ έχουν δημιουργήσει λογαριασμό στο Μητρώο. Από αυτές οι 80 την εγγραφή της Α φάσης, 70 βρίσκονται στο στάδιο ελέγχου εγγραφής Β φάσης, εκ των οποίων μόνο οι 18 δραστηριοποιούνται εντός δομών φιλοξενίας.