Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα παρουσίασε μία δέσμη μέτρων τεσσάρων σημείων για τη στήριξη του αγροτοδιατροφικού τομέα, στη δύσκολη περίοδο που βιώνει όλη η Ευρώπη λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης, ως μέλος της επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, τόνισε την αναγκαιότητα λήψης πρόσθετων μέτρων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Παράλληλα επισήμανε, ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση αυτή την περίοδο για τους Έλληνες αγρότες, είναι απαραίτητη και θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλοι οι μηχανισμοί της ΚΑΠ και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία προς όφελός τους, τη στιγμή που το εισόδημά τους δοκιμάζεται από την πανδημία. Μεταξύ των μέτρων που πρότεινε και ενσωματώθηκαν στις θέσεις του ΕΛΚ είναι:

– Πληρωμή στο επόμενο διάστημα με τη μορφή αυξημένων προκαταβολών των άμεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων του Πυλώνα ΙΙ.

– Ευελιξία στους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους.

– Αξιοποίηση των προβλεπόμενων μηχανισμών της ΚΑΠ για την αντιμετώπιση των κρίσεων της αγοράς με παροχή πιστώσεων στους αγρότες κατά τα πρότυπα της κρίσης στο γαλακτοκομικό τομέα και στο ρωσικό εμπάργκο.

– Θέσπιση νέων μέτρων για τις κρίσεις στις αγορές.

– Συνεχής παρακολούθηση των επιπτώσεων που υφίστανται τα προιόντα λόγω των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης του κορωνοϊού.