Διευκρινίσεις για τη διαδικασία ένταξης στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης των εργαζομένων και την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2020, ώστε εργαζόμενοι και εργαζόμενες που βρίσκονταν σε νόμιμες άδειες όπως ασθενείαςμητρότητας ή εξάμηνη ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας και οι οποίες έληξαν κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, έχουν δοθεί από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο και είχε δώσει παράταση για την κατάθεση των αιτήσεων ή και ορθές επαναλήψεις, μέχρι και χθες, Δευτέρα 27 Ιουλίου.

Όπως ανέφερε η ανακοίνωση του Υπουργείου, οι δηλώσεις των εργοδοτών που αφορούσαν σε ορθές επαναλήψεις από την πλευρά των επιχειρήσεων που έθεσαν σε αναστολή σύμβασης εργασίας τμήμα ή το σύνολο του προσωπικού τους, τον Ιούνιο, η καταληκτική ημερομηνία ήταν επίσης χθες, Δευτέρα 27 Ιουλίου.

Οι εποχικά εργαζόμενοι και η πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr 

Όσον αφορά στους εποχικά εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης, μπορούν να υποβάλλουν μονομερώς υπεύθυνες δηλώσεις, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr έως και τις 31 Ιουλίου χωρίς να απαιτείται προηγούμενη δήλωση του εργοδότη στην ΕΡΓΑΝΗ.

Επίσης, μονομερή δήλωση υποβάλλουν οι εργαζόμενοι που δεν έχουν ακόμη επαναπροσληφθεί ή επαναπροσλήφθηκαν μετά την 1η Ιουνίου, όπως και όσοι δεν θα επαναπροσληφθούν φέτος καθώς το ξενοδοχείο-κατάλυμα ή το τουριστικό λεωφορείο στο οποίο εργάστηκαν το 2019 δεν θα επαναλειτουργήσει. Με αυτόν τον τρόπο οι εποχικά εργαζόμενοι αποκτούν δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων ώστε να λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους έως και 534 ευρώ.

Για τους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τέθηκε σε αναστολή για πρώτη φορά εντός του μηνός Ιουνίου, είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η υποβολή γίνεται αφού πρώτα δηλωθεί η αναστολή της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση-εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και εντός των προθεσμιών.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούσαν σε αναστολή κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο και παρατείνεται η αναστολή τους για τον μήνα Ιούνιο, δεν απαιτείται να προβούν σε δήλωση, παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ) και εντός των προθεσμιών.

Εργοδότες τουριστικού κλάδου έχουν δικαίωμα αναστολής για Αύγουστο και Σεπτέμβριο

Το μέτρο της αναστολής, σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραμείνει στη διάθεση των εργοδοτών τόσο για τον Αύγουστο όσο και για τον Σεπτέμβριο για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία, εποχικά καταλύματα, τουριστικά γραφεία), στο λιανικό εμπόριο τουριστικών ειδών, σε καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και σε επιχειρήσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών.