Μία νέα τροποποίηση τίθεται σε ισχύ, μετά την αρχική ανακοίνωση για την επιβολή επιδόματος 800 ευρώ σε εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή, ανακοινώνει με νέα απόφαση η Κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, στην ΚΥΑ που συνυπογράφουν οι Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 3, όπου προστέθηκε η φράση ότι ο εργοδότης «δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020».

Παράλληλα, θα δοθεί και νέο επίδομα στους ελεύθερους επαγγελματίες, σε ατομικές επιχειρήσεις αλλά και σε συμπλοιοκτησίες, ύψους 534 για όσους ήταν πληττόμενοι μέχρι και μετά τις 18 Μαΐου και ύψους 300 ευρώ για όσους ήταν πληττόμενοι μέχρι τις 18 Μαΐου.

Δείτε αναλυτικά την ΚΥΑ στο παρακάτω PDF αρχείο: