Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα σε δύο χρηματιστηριακές | epitropi kefalaiagoras

Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000 ευρώ σε δύο χρηματιστηριακές εταιρείες και τη διαγραφή των μετοχών της «Σφακιανάκης» από το Χρηματιστήριο, αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου, συνολικού ύψους 5.000 ευρώ, στην εταιρεία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις κατά την παροχή πίστωσης σε πελάτες της και λόγω οργανωτικών θεμάτων.

-Την επιβολή προστίμου, ύψους 5.000 ευρώ, στην εταιρεία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», λόγω οργανωτικών θεμάτων.

-Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «Σφακιανάκης» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν.3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.