Με μία δεκαήμερη παράταση, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, θα εκκινήσει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». Η πλατφόρμα του προγράμματος για υποβολή αιτήσεων θα ανοίξει στις 9 Δεκεμβρίου. Το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας –όπου τα προβλήματα με τον κορωνοϊό είναι εντονότερα– θα μετατεθεί στο τέλος. Η αρχή θα γίνει από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και θα ακολουθήσουν και οι άλλες Περιφέρειες με το εξής χρονοδιάγραμμα:

 • Θεσσαλίας 9.12.2020
 • Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 11.12.2020
 • Αττικής 14.12.2020
 • Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου 16.12.2020
 • Δυτικής Ελλάδας 18.12.2020
 • Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου 21.12.2020
 • Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 11.01.2021
 • Δυτικής Μακεδονίας 13.01.2021
 • Κεντρικής Μακεδονίας 15.01.2021.

Όσοι ενδιαφέρονται για πολυκατοικίες η πλατφόρμα για υποβολή αίτησης ανοίγει στις 18.1.2021

Η πανδημία έφερε και διευκολύνσεις όσον αφορά στα χαρτιά που πρέπει να κατατεθούν. Έτσι, το απαιτούμενο από τις πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) πιστοποιητικό για να υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, δηλαδή η βεβαίωση νομίμως εκδοθείσας οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση τακτοποίησης αυθαιρέτου, δεν είναι υποχρεωτικό στην παρούσα φάση να κατατεθεί και μπορεί να αντικατασταθεί από μία υπεύθυνη δήλωση, με σχετική αλλαγή που θα γίνει στο πληροφοριακό σύστημα. Ωστόσο, η κατάθεση του πιστοποιητικού καθίσταται υποχρεωτική σε επόμενο βήμα της διαδικασίας, ως προϋπόθεση υπαγωγής.

Όσοι δεν μπορούν φέτος να υπαχθούν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κάθε χρόνο θα προκηρύσσονται προγράμματα αυτής της κλίμακας. Θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αιτήσεις τους αμέσως επόμενους μήνες για το 2021, καθώς και για όλα τα επόμενα χρόνια.

Οι τρεις αιτήσεις

Στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ» υπάρχουν τριών ειδών αιτήσεις: Μία για μεμονωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και δύο για πολυκατοικίες.

1. Αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας.

2. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α:

Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπό της και συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.

3. Μία νέα κατηγορία, Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β (Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις):

Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπό της και περιλαμβάνει μόνο αυτοτελείς παρεμβάσεις εξοικονόμησης – αυτονόμησης ενέργειας των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς, δηλαδή, να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.

Ποια πρέπει να είναι η ενεργειακή αναβάθμιση

Υπάρχει η δέσμευση η πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση –που υποβάλλεται με την αίτηση– να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, που είναι ο εξής:

 • Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών αναβάθμιση κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
 • Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Α, αναβάθμιση κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
 • Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος.

Οι παρεμβάσεις

Οι επενδύσεις που επιδοτούνται περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμού, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης ψύξης, συστήματα ζεστού νερού χρήσης και άλλα συστήματα αυτονόμησης, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές), σημεία επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος, συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home), αναβάθμιση ανελκυστήρα και αναβάθμιση φωτισμού. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού επιτρέπεται μόνον εάν με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας η κατοικία κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+ (για κτίρια αρχικής κατάταξης Η έως και Δ) ή Α (για κτίρια αρχικής κατάταξης Γ).

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τα 50.000 ευρώ για μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα, ή τα 80.000 ευρώ για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.

Ειδικές προσαυξήσεις

Αναφορικά με τις αιτήσεις μονοκατοικιών ή μεμονωμένων διαμερισμάτων το εισόδημα, παραμένει ως το κύριο κριτήριο της επιχορήγησης, μεγαλώνουν όμως τα βασικά ποσοστά επιδότησης (35%-65%). Ωστόσο, στο πρόγραμμα θα προβλέπονται ειδικές προσαυξήσεις που θα καλύπτει τον προυπολογισμό των παρεμβάσεων σε ποσοστό έως 85% και 95% για τις λιγνιτικές περιοχές.

Συγκεκριμένα υπάρχει:

 1. Ενεργειακό premium, ειδική προσαύξηση +10% στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης για κατοικίες/πολυκατοικίες ενεργειακής κατηγορίας Η/Ζ, εφόσον επιτευχθεί αναβάθμισή τους σε τουλάχιστον Β ενεργειακή κατηγορία.
 2. Premium Δίκαιης Μετάβασης, ειδική προσαύξηση [+10%] στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης για τους 10 δήμους που επηρεάζονται οικονομικά από την απολιγνιτοποίηση.
 3. COVID-19 Premium, ειδική προσωρινή προσαύξηση +10% στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης, ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς οι αναμενόμενες αυξημένες ανάγκες των νοικοκυριών λόγω COVID-19.

Πώς μπορεί να λάβει κάποιος άτοκο δάνειο για το υπόλοιπο ποσό

Όσοι μετέχουν στο πρόγραμμα δικαιούνται επιχορήγηση ανάλογα με το εισόδημά τους. Το υπόλοιπο ποσό το καλύπτουν με δικά τους χρήματα, ή αν θέλουν μπορούν να καταφύγουν σε δανεισμό ο οποίος γίνεται με άτοκο δάνειο.

Εφόσον επιλέξουν δανεισμό, είτε για το ποσό που θα επιλέξουν είτε για το ποσό που θα τους εγκριθεί από το χρηματοπιστωτικό οργανισμό, προβλέπεται 100% επιδότηση επιτοκίου. Συγκεκριμένα, το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ανέρχεται σε 4,00%. Η εισφορά του Ν.128/22-28.8.1975 (ΦΕΚ Α’ 178), που ανέρχεται σε ποσοστό 0,12%, επιβάλλεται στο μέρος του κεφαλαίου του χρηματοπιστωτικού οργανισμού και επιβαρύνει τον ωφελούμενο.

Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισης φακέλου δανείου. Τo κόστος διαχείρισης φακέλου, για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα, καλύπτεται από τους πόρους του Ταμείου «Εξοικονομώ ΙΙ». Επίσης, δεν είναι επιτρεπτή η απαίτηση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό εμπράγματων εξασφαλίσεων για τη χορήγηση του δανείου. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα να τεθεί εγγυητής κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, σε όσες περιπτώσεις οι πολίτες το επιθυμούν, προκειμένου να βελτιώσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα, και ιδίως στις περιπτώσεις ηλικιωμένων, ανηλίκων, καθώς και πολιτών που στερούνται επαρκούς ατομικού εισοδήματος, όπως νοικοκυρές και άνεργοι.

Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα ή πέντε ή έξι έτη, και η επιδότηση επιτοκίου αφορά σε όλη τη διάρκεια του δανείου.

Η τοκοχρεωλυτική απόσβεση του δανείου γίνεται με μηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων και σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.

Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.

Στην περίπτωση των αιτήσεων πολυκατοικίας τύπου Β, θα καλύπτεται αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια και δεν προβλέπεται δάνειο.

Πέρα από το δάνειο οι συμμετέχοντες λαμβάνουν επιχορήγηση ανάλογα με το εισόδημά τους και τις ειδικές προσαυξήσεις που διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

 Ατομικό ΕισόδημαΟικογενειακό ΕισόδημαΒασικό Ποσοστό Επιχ/σης*COVID-19 premiumΕνεργειακό premiumPremium Δίκαιης Μετάβασης
1≤ 10.000≤ 20.00065%10%10%10%
2> 10.000 – 20.000> 20.000 – 30.00055%10%10%10%
3> 20.000 – 30.000> 30.000 – 40.00050%10%10%10%
4> 30.000 – 50.000> 40.000 – 70.00045%10%10%10%
5> 50.000 – 90.000> 70.000 – 120.00035%10%10%10%

Τα 10 βήματα που πρέπει να γίνουν για τις πολυκατοικίες

Ολόκληρη η διαδικασία από τη στιγμή της απόφασης μέχρι την υλοποίηση για τις πολυκατοικίες ακολουθείται από τα εξής 10 βήματα:

1ο Με απόφαση γενικής συνέλευσης ορίζεται ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας και εξουσιοδοτείται για υποβολή των απαιτούμενων από το πρόγραμμα στοιχείων και δικαιολογητικών, στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr. Επίσης, με την απόφαση της γενικής συνέλευσης επιλέγεται ο τύπος αίτησης πολυκατοικίας, και στην περίπτωση επιλογής αίτησης δανεισμού ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός στο οποίο θα γίνει η αίτηση δανείου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι η έκδοση ΑΦΜ «Διαχείρισης Πολυκατοικίας».

Η ηλεκτρονική διαδικασία αρχίζει με τη σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η οποία γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet του καθενός, μέσω διαδικασίας αυθεντικοποίησης, κατά την οποία θα πρέπει την 1η φορά να γίνει εγγραφή χρήστη.

Την ίδια διαδικασία θα πρέπει να κάνει και ο εκπρόσωπος, ο οποίος, όμως, για την αυθεντικοποίηση θα πρέπει να χρησιμοποιεί υποχρεωτικά τους κωδικούς taxisnet που αντιστοιχούν στο ΑΦΜ της πολυκατοικίας, τους οποίους και θα διαχειρίζεται, και όχι με τους δικούς του προσωπικούς κωδικούς.

Ακολουθεί η δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου αίτησης εκπροσώπου, η επιλογή τύπου αίτησης πολυκατοικίας, η δημιουργία αρχείου αίτησης καθενός διαμερίσματος ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία, η συμπλήρωση των βασικών στοιχείων χρήστη και ακινήτου, και η αποθήκευση του αρχείου.

2ο Στη συνέχεια, γίνεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας (ή τον Σύμβουλο Έργου) η καταχώρηση των παρεμβάσεων που έχουν επιλεχθεί και το αντίστοιχο κόστος τους, ο διαμοιρασμός τους σε κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες ανά διαμέρισμα, και η προσωρινή υποβολή της αίτησης από τον εκπρόσωπο.

Η δήλωση του χρηματοδοτικού σχήματος αποτελεί βασική προϋπόθεση και κομβικό σημείο ελέγχου των σχετικών πόρων του Προγράμματος. Η επιλογή Ιδίων Κεφαλαίων είναι αμετάκλητη και δεν αλλάζει στη συνέχεια.

Παράλληλα, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο στάδιο αυτό.

3ο Μόλις αποδεχτούν ηλεκτρονικά την αίτηση όλοι οι ιδιοκτήτες, ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας υποβάλλει οριστικά την αίτηση λαμβάνοντας μοναδικό εξαψήφιο ακέραιο αριθμό πρωτοκόλλου.

4ο Κατά τακτά χρονικά διαστήματα καταρτίζεται λίστα υπαγωγής από το Δικαιούχο και αποστέλλεται στην Επενδυτική Επιτροπή.

5ο Οι Ωφελούμενοι υποβάλλουν δήλωση αποδοχής της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα, μέχρι και τριάντα ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου.

6ο Καταχωρούνται τα στοιχεία των προμηθευτών στο σύστημα (έλεγχος ενεργών ΑΦΜ).

Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου.

7ο Ακολουθεί η υλοποίηση των παρεμβάσεων και η 2η Ενεργειακή Επιθεώρηση/Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού (Β΄ΠΕΑ).

8ο Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης ο εκπρόσωπος καταχωρεί τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και την παροχή των κινήτρων του προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα επισυνάπτοντας τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά του 9ο Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από τον Δικαιούχο και διευθετούνται τυχόν εκκρεμότητες εντός οριζόμενων προθεσμιών.

9ο Ο Δικαιούχος, εφόσον διαπιστώσει την καταβολή των ιδίων κεφαλαίων από τον Ωφελούμενο για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνει τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό ώστε να καταβάλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται

Για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας απαιτείται να υποβληθούν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο. Στην παρούσα φάση, λόγω της πανδημίας μπορεί να αντικατασταθεί με μία υπεύθυνη δήλωση, αλλά στην πορεία θα πρέπει να προσκομιστεί.
 2. Εάν η διεύθυνση που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν ταυτίζεται με τη σημερινή διεύθυνση του ακινήτου, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης από το οικείο ΟΤΑ, από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση του ακινήτου.
 3. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ), συνοδευόμενο από Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων υπογεγραμμένο από τον αιτούντα και τον ενεργειακό επιθεωρητή, όπου συμπεριλαμβάνει το συνδυασμό παρεμβάσεων της πρώτης από τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταγράφονται στο Α’ ΠΕΑ, καθώς και τυχόν επιπλέον παρεμβάσεις.

Εφόσον προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, τότε στο Α’ ΠΕΑ πρέπει να καταχωρηθούν υποχρεωτικά δύο προτάσεις, εκ των οποίων η 1η πρόταση (1ο σενάριο) θα περιλαμβάνει το φωτοβολταϊκό σύστημα και τους υπολογισμούς του, ενώ η 2η πρόταση θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ίδια με την 1η, εξαιρώντας όμως το φωτοβολταϊκό σύστημα και τους υπολογισμούς του. Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος είναι επιλέξιμη ως παρέμβαση, μόνον εάν με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) η κατοικία κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+ (για κτίρια αρχικής κατάταξης από Η έως και Δ) ή Α (για κτίρια αρχικής κατάταξης Γ).

4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

5. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν είχε εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας επί του ακινήτου και για πρώτη φορά αποκτήθηκε τέτοιο δικαίωμα μετά την 31.12.2019, υποβάλλονται επιπρόσθετα:

 • α) ο τίτλος ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο,
 • β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του αιτούντος όπου δηλώνεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο.

6. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019 δεν προκύπτει η χρήση κύριας κατοικίας (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία), μπορεί για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας να χρησιμοποιηθούν τα αντίστοιχα στοιχεία ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών.

7. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος για ένταξη στο Πρόγραμμα ή και ο/η σύζυγός του είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, υποβάλλονται επιπρόσθετα:

 • α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE), από τη φορολογική Αρχή της κατοικίας του.
 • β) Φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2019, που έχει υποβληθεί στη χώρα φορολογικής κατοικίας.

8. Σε περίπτωση που νομίμως προκύπτει η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

Από την έντυπη έκδοση της «Βραδυνής της Κυριακής»