Έρχεται η ανάπτυξη το 2020 | anapti3i

Ο Ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας φαίνεται πως θα αυξηθεί με το καινούργιο έτος, καθώς ο ΟΟΣΑ βλέπει αύξηση 2,1% έναντι 1,8% που ήταν το 2019. Μάλιστα θα επιτευχθεί και ο στόχος του 3,5% για το πρωτογενές πλεόνασμα του ΑΕΠ. Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση του, για τις προοπτικές τις παγκόσμιας οικονομίας, τα πράγματα στην Ελλάδα παίρνουν μία θετική τροπή, που μπορεί να δώσει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην ελληνική οικονομία.

Ο ΟΟΣΑ τονίζει πως η συνεχιζόμενη αύξηση της απασχόλησης θα στηρίξει εκ νέου την βελτίωση των συνθηκών και θα ενισχύσει περαιτέρω τις επιχειρηματικές επενδύσεις. Συγκεκριμένα στην έκθεση του αναφέρει πως :« Οι Φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες για τη διαρκή αύξηση της απασχόλησης, ιδιαίτερα των γυναικών και των νέων, καθώς και για την αύξηση των επενδύσεων και την επιτάχυνση της παραγωγικότητας». Στην συνέχεια κάνει λόγω πως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι δημοσιονομικές πολιτικές πρέπει να συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό, προκειμένου να μειωθεί και άλλο το δημόσιο χρέος.