Στην προώθηση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την προμήθεια στους καταναλωτές επαρκούς, αξιόπιστης, οικονομικά συμφέρουσας και περιβαλλοντικά φιλικής ενέργειας (ηλεκτρισμός – φυσικό αέριο), εστιάζει ο καταστατικός σκοπός του Συνδέσμου «Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας»  ΕΣΠΕΝ, με πρόεδρο τον  Αναστάσιο Παπαναγιώτου(φωτό), πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της WATT+VOLT.

Σημειώνεται πως το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΠΕΝ συγκροτήθηκε σε σώμα την 1η Οκτωβρίου, έχοντας αντιπρόεδρο τον διευθύνοντα σύμβουλο  της Ήρων Θερμοηλεκτρική Γιώργο Δανιόλο, Ταμία, τον εμπορικό διευθυντή  της Elpedison  Στάθη Βωβό.

Μέλη, οι διευθύνοντες  σύμβουλοι της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής  Ιωάννης Μητρόπουλος, της Εταιρείας Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης -Θεσσαλίας Ζενίθ  Federico Regola,  και της NRG Supply and Trading Ενεργειακή Αναστάσιος Λωσταράκος.

Ανάμεσα στον καταστατικό σκοπό του Συνδέσμου, είναι  η μελέτη θεμάτων και η διατύπωση προτάσεων που άπτονται της προμήθειας ενέργειας (ηλεκτρισμός – φυσικό αέριο).

Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η προμήθεια ενέργειας (ηλεκτρισμός – φυσικό αέριο) στην ελληνική αγορά σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Η προώθηση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς προμήθειας (ηλεκτρισμός – φυσικό αέριο) στην Ελλάδα σύμφωνα με τις προβλέψεις τόσο του Εθνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου.

Η εκπόνηση και υλοποίηση μελετών για την επίτευξη του σκοπού του Συνδέσμου.

Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση της ενέργειας (ηλεκτρισμός – φυσικό αέριο).

Η συμμετοχή στη νομοπαρασκευαστική και κανονιστική/ρυθμιστική διαδικασία, που αφορά στην αγορά ενέργειας (ηλεκτρισμός – φυσικό αέριο).

Η προώθηση διεθνών συνεργασιών στον τομέα της ενέργειας (ηλεκτρισμός – φυσικό αέριο).

Η προώθηση των διαφόρων μορφών ενεργειακών υπηρεσιών καθώς και των νέων τεχνολογιών που αφορούν στον κλάδο της ενέργειας (ηλεκτρισμός – φυσικό αέριο) (ενδεικτικά αναφέροντας ηλεκτροκίνηση, αποθήκευση ενέργειας, demand -response κ.α.).

Ο ΕΣΠΕΝ αποβλέπει στην καθοριστική συμβολή του στην περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον Έλληνα καταναλωτή και τη διασφάλιση τη μέγιστης ικανοποίησης του.