ΕΤΕ: Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής

Στην επιτυχημένη αντιμετώπιση των  προκλήσεων του μέλλοντος, εστίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας  Παύλος Μυλωνάς, αναφερόμενος στην προσυπογραφή των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής, συμμετέχοντας έτσι επισήμως στην πρωτοβουλία μαζί με περισσότερες από 200 τράπεζες σε όλο τον κόσμο.

«Είμαστε υπερήφανοι που η ΕΤΕ προσυπογράφει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο κ. Μυλωνάς, σημειώνοντας πως η ΕΤΕ, από το 1841, αντιμετώπιζε πάντα με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Για να προσθέσει: «Έτσι και σήμερα, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής μας. Αναλαμβάνουμε διαρκώς νέες πρωτοβουλίες με σκοπό να επενδύσουμε σε ένα βιώσιμο μέλλον και να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία».

Πιο αναλυτικά, οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής καθορίζουν τον ρόλο και την ευθύνη του τραπεζικού κλάδου στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος και στην ευθυγράμμιση του τραπεζικού τομέα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα του 2015.

Το σημαντικότερο είναι ότι επιτρέπουν, επίσης, στις τράπεζες να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων τους και να εντοπίσουν τα σημεία στα οποία έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν τη σφραγίδα τους, συνεισφέροντας στη δημιουργία ενός βιώσιμου κόσμου.

Πέραν τούτου, προσφέρουν επίσης στις τράπεζες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν με την εμφάνιση της οικονομίας βιώσιμης ανάπτυξης.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των υπεύθυνων πρακτικών για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της μακρόχρονης λειτουργίας της, καθώς και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες, τους υπαλλήλους της και την κοινωνία γενικότερα,

η ΕΤΕ προσυπογράφει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής της πρωτοβουλίας UNEP FI με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω τη δέσμευση που έχει αναλάβει στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της να συμβάλλει στο βιώσιμο μέλλον όλων.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΤΕ ιδρύθηκε το 1841 ως η πρώτη τράπεζα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, και συνεχίζει να διαδραματίζει καίριο ρόλο στην οικονομία της Ελλάδας στη διάρκεια της ιστορικής πορείας της.

Σήμερα, η Εθνική Τράπεζα  διευθύνει έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς ομίλους στην Ελλάδα, έχοντας ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες στήριξης της ελληνικής οικονομίας και του οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού της χώρας.

Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών.