Εθνική Ασφαλιστική: Γιορτάζει εκατόν τριάντα χρόνια συνεχούς ανοδικής πορείας

Ξεκίνησε  εντυπωσιακά την πορεία  της , έχοντας ιδρυθεί  στις 15 Ιουνίου του 1891 από την Εθνική Τράπεζα, με ισχυρά κεφάλαια και εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού, οικονομικού και επιστημονικού κόσμου της εποχής στη διοίκησή της,  η  Εθνική Ασφαλιστική, με τον διευθύνοντα σύμβουλο σήμερα Σταύρο Κωνσταντά.

Από το 1891 έως σήμερα, η εταιρία βρέθηκε αντιμέτωπη με τους Βαλκανικούς, 2 παγκόσμιους και ένα εμφύλιο πόλεμο, φυσικές καταστροφές και οικονομικές δυσκολίες.

Παρά τα εμπόδια, κατάφερε να αναδειχθεί ως η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία του τόπου, με σημαντική προσφορά στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προϊόντα.

Σήμερα σε μια περίοδο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια από τις κρισιμότερες στην σύγχρονη ιστορία λόγω της πανδημίας, η Εθνική Ασφαλιστική, με ετοιμότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης ανταποκρίνεται  με απόλυτη επιτυχία στα νέα δεδομένα και παραμένει leader στην εγχώρια αγορά με μερίδιο αγοράς 16,5 % το πρώτο 3μηνο του 2021.

H πορεία της εντυπωσιακή, με διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας, με τα προ φόρων κέρδη να προσεγγίζουν τα 800 εκατ. ευρώ από το 2012 μέχρι και σήμερα, με βελτιωμένες τις παραγωγικές επιδόσεις της, με υγιή κεφαλαιακή  βάση και  με νέα προϊόντα και ευέλικτες διαδικασίες.

Επίσης, με συνεχώς αναπτυσσόμενα δίκτυα διαμεσολάβησης, με υψηλή αναγνωσιμότητα και βαθμό ικανοποίησης από τους ασφαλισμένους της  και με συνεχείς   δράσεις για την κοινωνία, τις ευπαθείς ομάδες, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.   

Κύριος αρωγός σε αυτή την προσπάθεια είναι όλο το Ανθρώπινο Δυναμικό της, εργαζόμενοι, συνεργάτες και διοικητική ομάδα, που συνεχίζει να εργάζεται απερίσπαστα με μοναδικό στόχο να παραμείνει η εταιρία Ηγέτης της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς, για άλλα τόσα και παραπάνω έτη, συνεχίζοντας την μακρά και σπουδαία ιστορία της.

Το 2021, αποτελεί μια χρονιά  μεγάλων και δυνατών προκλήσεων, καθώς η Εταιρία περνά σε μια νέα εποχή – σταθμό στη μακρά ιστορία της, με αλλαγή στο μετοχικό καθεστώς της με τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας για τη μεταβίβαση του 90,01% του μετοχικού της κεφαλαίου από την Εθνική Τράπεζα  στο CVC Capital Partner Fund VII.

Η Εθνική Ασφαλιστική  Ηγέτιδα  Δύναμη της ασφαλιστικής αγοράς  όλα αυτά τα χρόνια βλέπει με αισιοδοξία την «επόμενη ημέρα» στοχεύοντας συστηματικά στην οικονομική της ευρωστία, στη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της και στη συνεχή στήριξη της κοινωνίας  και της οικονομίας.