Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

EUROBANK : 40 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη 3μηνου

Στα 40 εκατ. ευρώ , ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank για το β΄ τρίμηνο του 2017, ενώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους τα κέρδη της τράπεζας ανήλθαν σε 76 εκατ. ευρώ , με τα   Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων να είναι   αυξημένα κατά 4,6% έναντι του α΄ τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του α΄ εξαμήνου 2016.

«Εκπληρώνουμε φέτος όλες τις   δεσμεύσεις μας από το πλάνο αναδιάρθρωσης, επιτυγχάνοντας τους στόχους έναντι του SSM για μείωση των κόκκινων δανείων, μειώνοντας κατά 10% ή 2 δις. ευρώ το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων», είπε την Τετάρτη 30 Αυγούστου, με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ,   στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές ξένων και εγχώριων οίκων, ο διευθύνων σύμβουλος της   Eurobank Φωκίων Καραβίας , σημειώνοντας πως   μετά την πώληση της Grivalia, θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους, η πώληση της θυγατρικής Bancpost στη Ρουμανία.

Συνεχίζοντας ανέφερε πως   στόχος θα επιτευχθεί και μέσω της πώλησης χαρτοφυλακίου καταναλωτικών δανείων 1,5 δις. ευρώ από τα οποία τα 600 εκατ. ευρώ   βρίσκονται εντός ισολογισμού και τα υπόλοιπα είναι ήδη διαγραμμένα , με την διαδικασία με τους ενδιαφερόμενους , να είναι σε προχωρημένο στάδιο, και τις υπογραφές να αναμένονται στα τέλη Σεπτεμβρίου ολοκληρώνοντας τη συναλλαγή στο δ΄ τρίμηνο 2017.

Αναφερόμενος στο πλάνο μείωσης των κόκκινων δανείων , διευκρίνισε πως προβλέπει περαιτέρω μείωσή τους κατά  13% το 2018 και 17% το 2019, εκτιμώντας πως η μείωση συνολικά των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 40% την περίοδο 2016 – 2019, θα επιτευχθεί κατά το ¼ από πωλήσεις δανείων. Μάλιστα, η Τράπεζα θα υποβάλει τους αναθεωρημένους στόχους της στον SSΜ στα τέλη Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας πως «είναι νωρίς να μιλήσουμε για αύξηση των στόχων».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα πρώτα δείγματα του εξωδικαστικού συμβιβασμού, ο κ. Καραβίας ανέφερε ότι θα είναι σε θέση αργότερα να εκτιμήσει ακριβέστερα την επιτυχία της διαδικασίας, δεδομένου ότι ο Αύγουστος, οπότε ξεκίνησε ο μηχανισμός, είναι νεκρός μήνας, σημειώνοντας ότι   «Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί 50 αιτήσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο θεσμός είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θα μας βοηθήσει να βρούμε λύσεις σε πολλές προβληματικές περιπτώσεις επιχειρήσεων. Διακρίνουμε, πάντως, ισχυρό ενδιαφέρον αφού μέχρι στιγμής υπάρχουν περισσότερα από 5.000 logins στο σύστημα» , με τον   εκτιμώμενο χρόνο για να ρυθμιστεί μία περίπτωση, να κινείται στους 7 – 12 μήνες.

Όσον αφορά με την πορεία αποκλιμάκωσης των NPEs, εξήγησε ότι επιταχύνθηκε το β΄ τρίμηνο, αλλά η περαιτέρω αποκλιμάκωση δεν θα είναι τόσο καλή το γ΄ τρίμηνο λόγω της εποχικότητας του Αυγούστου. Τα NPLs , τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών,   παραμένουν θετικά. Ωστόσο, τα νέα NPLs που δημιουργήθηκαν το β΄ τρίμηνο , ανερχόμενα στα 91 εκατ. ευρώ , ήταν σαφώς χαμηλότερα από τα νέα NPLs του α΄ τριμήνου. Το γ΄ τρίμηνο ίσως παραμείνει ο θετικός σχηματισμός νέων NPLs, ωστόσο το ποσό τους αναμένεται ακόμη μικρότερο.

Την ευθύνη για τη δημιουργία νέων NPLs φέρουν τα στεγαστικά δάνεια, τα οποία επηρεάστηκαν αρνητικά από την αβεβαιότητα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πέρασαν σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Ωστόσο αναφέρθηκε πως η γενικότερη εικόνα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δεν ευνοεί αποκλιμάκωση των προβλέψεων, οι οποίες διατηρούνται υψηλές ώστε να επιτρέπουν πιο επιθετικές ρυθμίσεις δανείων.

Πάντως, στόχος είναι το κόστος κινδύνου (cost of risk) να υποχωρήσει από το 2% σταδιακά στο 1%. Ολοκληρώνοντας ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank ,μίλησε για την αύξηση των καταθέσεων  κατά 700 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο, αναφέροντας πως το γ΄ τρίμηνο οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί περαιτέρω άνω των 300 εκατ. ευρώ, με το κόστος των καταθέσεων να υποχωρεί   περαιτέρω κατά 10 μονάδες βάσης.

Αναφορικά με τη ρευστότητα της Τράπεζας , τόνισε πως βελτιώθηκε περαιτέρω, καθώς ο δανεισμός από τον ELA υποχώρησε κατά 2,5 δισ. ευρώ και κινείται κάτω των 10 δισ. ευρώ, ενώ μειώθηκαν κατά 1 δις. ευρώ τα ομόλογα του πυλώνα ΙΙ και η Τράπεζα βρίσκεται κοντά στον μηδενισμό τους, με το σκέλος των εξόδων, να σημειώνει ότι υπάρχει έδαφος για μείωση του κόστους κατά 5%.

Νωρίτερα , σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη ο πρόεδρος Δ.Σ.. της Eurobank Νικόλαος Καραμούζης,   επισήμανε «Η μείωση της αβεβαιότητας για τις οικονομικές και πολιτικές προοπτικές θέτει τις βάσεις για οριστική έξοδο της χώρας από την πολυετή δοκιμασία της κρίσης. Τα θετικά ορόσημα του β΄ τριμήνου, με αφετηρία την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, έχουν ήδη ορατή αποτύπωση στη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών, αλλά και στις εκτιμήσεις των διεθνών αγορών για την κατεύθυνση της χώρας, που επιβεβαιώθηκαν κατά την πρόσφατη πρώτη έκδοση κρατικού χρέους μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι εξελίξεις αυτές συνιστούν ένα σημαντικό βήμα, αλλά η αποκατάσταση της κλονισμένης εμπιστοσύνης απαιτεί συνέχεια, συνέπεια και χρόνο. Η διατήρηση του κλίματος συνεργασίας με τους διεθνείς πιστωτές, η συνεπής εφαρμογή των συμφωνηθέντων και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού για την επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση αναγκαίων ξένων επενδύσεων αποτελούν προϋποθέσεις για την έναρξη ενός κύκλου σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης

Καταλήγοντας , ο κ. Καραμούζης , τόνισε «Μέσα σε ένα βελτιούμενο περιβάλλον, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να εστιάσει στις βασικές προτεραιότητες, που είναι η στήριξη του αναπτυξιακού κύκλου, η βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας και η αποτελεσματική διαχείριση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς τις τράπεζες και την οικονομία και η συνακόλουθη, αργή αλλά ορατή, επιστροφή καταθέσεων διευκολύνει την παροχή ρευστότητας προς τις υγιείς επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Σε αυτές τις συνθήκες, η Eurobank βελτιώνει τις επιδόσεις της και διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και το στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, να χρηματοδοτήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να στηρίξει την ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα