Στο τρίπτυχο περιβάλλον – κοινωνία – εταιρική διακυβέρνηση, εστίασαν ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Άγις Παπαδόπουλος, και ο διευθύνων σύμβουλος Άνθιμος Αμανατίδης, διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα των λειτουργιών και  τις πολιτικές υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, με την ευκαιρία  της παρουσίασης των  οικονομικών καταστάσεων του 2020, στους οικονομικούς αναλυτές.

Συγκεκριμένα, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 72 εκατ. ευρώ έναντι 72,7 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή χρήση, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 1,07%, με το κόστος των πωλήσεων να φτάνει  στο ποσό των 44,3 εκατ. ευρώ έναντι 43,6 εκατ. το 2019, σημειώνοντας αύξηση 1,54%. 

«Οι  συνέργειες και οι συμπράξεις με επίκεντρο τον άνθρωπο, όπως η ανίχνευση του ιικού φορτίου στα λύματα σε συνεργασία με το ΑΠΘ, η μείωση του υδατικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας τα επόμενα χρόνια,

η κουλτούρα της βιώσιμης ανάπτυξης γενικότερα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των μετόχων μας διατρέχουν, όπως είναι προφανές, όλο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων μας», είπε ο κ. Παπαδόπουλος, σημειώνοντας πως δημιούργησε θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία υπό συνθήκες υγειονομικής και οικονομικής κρίσης.

Κατόπιν,  ο κ. Αμανατίδης, επισήμανε :  «Την προηγούμενη οικονομική χρήση κι έχοντας ήδη διανύσει το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους με την πανδημία ακόμη σε εξέλιξη, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι πετύχαμε να ξεκινήσουμε έργα ζωτικής σημασίας για την ΕΥΑΘ

και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, από την επέκταση του διυλιστηρίου νερού του Αλιάκμονα και την εν λειτουργία επισκευή του υδαταγωγού της Αραβησσού ως την ολοκλήρωση του συστήματος τηλεελέγχου του αστικού μας δικτύου».

Μάλιστα, κατά την παρουσίαση, υποστήριξε πως στα επενδυτικά έργα της ΕΥΑΘ προς συμβασιοποίηση περιλαμβάνονται ακόμη η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων «Αίνεια» στις τουριστικές περιοχές (έργο προϋπολογισμού 7,7 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη μάλιστα για δημιουργία φωτοβολταϊκού 800KW).

Επίσης, η προετοιμασία για τη λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεεποπτείας αντλιοστασίων αποχέτευσης (έργο προϋπολογισμού 1,4 εκατ. ευρώ), όπως και η υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος εξυπηρέτησης και τιμολόγησης των πελατών (προϋπολογισμού 4,9 εκατ. ευρώ) για την πλήρη ψηφιακή μετάβαση της εταιρείας.

Πιο αναλυτικά, τα προ φόρων κέρδη του ομίλου έφτασαν τα 16,7 εκατ. ευρώ έναντι  20,65 εκατ. ευρώ(μείωση 19,09%), ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 11,9 εκατ. ευρώ από 14,65 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 19,03%. 

Το μικτό κέρδος της χρήσης έφτασε τα 27,6 εκατ. ευρώ έναντι των 29 εκατ. στην προηγούμενη χρήση (μείωση 4,98%), ενώ  τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν κατά την τρέχουσα χρήση σε 22,6 εκατ. έναντι 25,9 εκατ. ευρώ, μείωση της τάξης του 12,8%. 

Επιπροσθέτως, στις 31 Δεκεμβρίου του 2020 τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου ανέρχονταν σε 81,9 εκατ.  ευρώ έναντι 75,8 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2019 (αύξηση 8,01%) και το προτεινόμενο μέρισμα (τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Ιουνίου) διαμορφώνεται σε 0,223 ευρώ/μετοχή και η μερισματική απόδοση  ανέρχεται στο 5,41%.

Η αναμενόμενη μείωση της βιομηχανικής κι επαγγελματικής κατανάλωσης εξαιτίας της πανδημίας, όπως και η αυξημένη πρόβλεψη επισφαλειών επηρέασαν την κερδοφορία, ενώ αυξήθηκε και το ενεργειακό κόστος εξαιτίας της μείωσης της έκπτωσης συνέπειας της ΔΕΗ (από 15% σε 5%).

Να σημειωθεί πως η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης από το 1998.

Προήλθε από τη συγχώνευση των ανώνυμων εταιρειών Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. και Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (είχε προηγηθεί το 1997 η μετατροπή τους από ΝΠΔΔ σε Α.Ε.).

Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από το 2001, παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε περισσότερους από 1,2 εκατ. πολίτες. Στον τομέα της ύδρευσης διαχειρίζεται καθημερινή κατανάλωση νερού 250.000 κ.μ., 510.000 υδρόμετρα και ένα δίκτυο διανομής μήκους 2.700 χλμ.

Στον τομέα της αποχέτευσης επεξεργάζεται καθημερινά 190.000 κ.μ. αστικών λυμάτων, σε ένα αποχετευτικό δίκτυο μήκους 1.600 χλμ. Λειτουργεί δύο εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού για αστικά λύματα και μια για βιομηχανικά. Η εταιρεία, πιστή στις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, παρουσιάζει σταθερά υψηλή κερδοφορία και ισχυρή ταμειακή βάση. Η αντίληψή της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συμπορεύεται με την επίτευξη των στρατηγικών επιχειρηματικών της στόχων, επιδιώκοντας μακροπρόθεσμα την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε περιβαλλοντικά θέματα