Για τη  συνεχή ενίσχυση των ψηφιακών  υπηρεσιών και τη  διατήρηση  της σταθερής πορείας της ΕΥΔΑΠ, από την αρχή της πανδημίας, αναφέρθηκε  ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Χάρης Σαχίνης, καταφέρνοντας  να ανταποκριθεί με επιτυχία στις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετώπιζε.

«Εξομαλύναμε με στοχευμένες κινήσεις, σε σύντομο χρονικό διάστημα το κυριότερο πρόβλημα που μας δημιούργησε η πανδημία, την καθυστέρηση των εισπράξεων», δήλωσε ο κ. Σαχίνης σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου.

Ο ίδιος, σημείωσε : «Κατά τη διάρκεια των δύσκολων καταστάσεων που βιώνουμε, η εταιρεία προετοιμάστηκε και βρίσκεται σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσει το δεύτερο κύμα της πανδημίας τόσο για την παροχή υπηρεσιών στους καταναλωτές της όσο και για τις εσωτερικές της λειτουργίες.

Ενισχύουμε συνεχώς τις ψηφιακές μας υπηρεσίες και προχωρούμε στην αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων μας με στόχο την βέλτιστη αποδοτικότητα στην λειτουργία μας». 

Πιο αναλυτικά, με αυξημένο τζίρο, αλλά μειωμένα τα κέρδη προ φόρων ολοκλήρωσε το εννεάμηνο του 2020 η ΕΥΔΑΠ, παρουσιάζοντας  αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 1,1% (2,6 εκατ. ευρώ) στα 247,6 εκατ. ευρώ από 245,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα του 2019, ενώ η συνολική κατανάλωση παρουσίασε αύξηση 1,6%.

Από τα στοιχεία του πρώτου κύματος της πανδημίας (Μάρτιος-Απρίλιος 2020), παρατηρήθηκε ότι σε συνθήκες ολικού Lockdown λόγω των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν σε πολλούς κλάδους επιχειρήσεων, που   διέκοψαν την δραστηριότητά τους, υπήρξε μείωση στην κατανάλωση πελατών που ανήκουν στην κατηγορία επαγγελματικού τιμολογίου.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές διαμορφώθηκαν σε 64,8 εκατ. ευρώ από 64,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019.

 Οι Επενδυτικές Ταμειακές Ροές ήταν αρνητικές στα -11.192 χιλιάδες ευρώ (εξαιτίας των αγορών ενσωμάτων ακινητοποιήσεων ύψους -17.018 χιλιάδων ευρώ και των εισπραχθέντων τόκων ύψους +4.285  χιλιάδων ευρώ) από – 4.694 χιλιάδες ευρώ το εννεάμηνο του 2019.

Από   τα στοιχεία της κατανάλωσης που αναλύθηκαν μέχρι και τον Οκτώβριο του 2020, παρατηρούμε μια μικρή αύξηση της κατανάλωσης, η οποία όμως είναι μέσα στα όρια των αυξομειώσεων που παρατηρούνται διαχρονικά.

Αναφορικά με το γ΄ τρίμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση κατά 4,3% σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω της μειωμένης τουριστικής κίνησης στο λεκανοπέδιο λόγω της πανδημίας και των μειωμένων εκτιμήσεων ατιμολόγητων εσόδων για την ίδια περίοδο.

Από τα στοιχεία του πρώτου κύματος της πανδημίας (Μάρτιος-Απρίλιος 2020), παρατηρήθηκε ότι σε συνθήκες ολικού Lockdown λόγω των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν σε πολλούς κλάδους επιχειρήσεων, που   διέκοψαν την δραστηριότητά τους, υπήρξε μείωση στην κατανάλωση πελατών που ανήκουν στην κατηγορία επαγγελματικού τιμολογίου.

Αντίθετα  υπήρξε αύξηση στις υπόλοιπες κατηγορίες και κυρίως στην οικιακή κατανάλωση λόγω των αυξημένων αναγκών αντισηψίας αλλά και του αυξημένου χρόνου παραμονής στο σπίτι.

Το ίδιο αναμένεται να παρατηρηθεί και κατά την διάρκεια του δεύτερου καθολικού lockdown που ισχύει από τις 7 Νοεμβρίου 2020