Μέσα στις αλλαγές που εξήγγειλε ο Χρήστος Σταϊκούρας βρίσκονται και μειώσεις του ΦΠΑ στα φάρμακα, στα αυτοκίνητα αλλά και τα συμβόλαια των επαγγελματιών αθλητών.

Πιο συγκεκριμένα ο συντελεστής του ΦΠΑ μειώνεται από το 13% στο 6% σε σημαντικά φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία χορηγούνται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα, όπως καρκίνος, διαβήτης, ρευματοειδής αρθρίτιδα και μυασθένεια.

Με άλλη ρύθμιση στην ίδια τροπολογία, εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, από το φορολογικό έτος 2019 και εφεξής, και τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με τέσσερα τουλάχιστον εξαρτώμενα άγαμα τέκνα.

Ενδιαφέρουσα είναι τέλος, η ρύθμιση για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 45% στο 22%, για τα ποσά που καταβάλλονται από αθλητικές ανώνυμες εταιρείες σε αθλητές για την υπογραφή συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση συμβολαίου συνεργασίας, εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ. Η ρύθμιση θα ισχύει από 1/1/2020.

Αναλυτικά όλες οι τροπολογίες Σταϊκούρα σε pdf