Η κατάθεση της φορολογικής δήλωσης για το 2019 δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί για τους υπόχρεους, ωστόσο ήδη έχει ξεκινήσει οι φορολογούμενοι να… χτίζουν την επόμενη για το 2020. 

Ο  φοροτεχνικός Γιώργος Χριστόπουλος μας υπενθυμίζει την ανάγκη συγκέντρωσης εξόδων ύψους 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος (αφαιρείται η εισφορά αλληλεγγύης καθώς και το ποσό της ετήσιας δαπάνης φορολογούμενου για διατροφή), ώστε να μην χρειαστεί να «τιμωρηθεί» από το κράτος ο φορολογούμενος με 22% επί του ποσού, που δεν συμπληρώθηκε.

Παράδειγμα: Αν το πραγματικό εισόδημα είναι 20.000 ευρώ θα πρέπει οι αποδείξεις (έξοδα) να είναι 6.000. Αν είναι 5.000 τότε θα υπάρξει penalty 22% στα 1.000 (22 ευρώ δηλαδή).

Υπενθυμίζεται ότι αφορολόγητο για το 2020 έχουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, ενώ υπόχρεο είναι οι φορολογούμενοι με εισοδήματα από μισθούςσυντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, αγρότες και από ενοίκια ακινήτων.