Μια ερασιτέχνης φωτογράφος από την Ιταλία, η Τζουλιάνα Κόντι μας χάρισε ένα μοναδικό κολάζ φωτογραφιών, ενοποιημένα σε μια, με την μοναδική πορεία που διασχίζει ο μοναδικός δορυφόρος της Γης, η Σελήνη.

Το εγχείρημα αυτό πραγματοποιήθηκε πάνω από τις κορυφές του ορεινού όγκου Κριντόλα, στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια ενός σεληνιακού μήνα, που ονομάζεται και «συνοδικός μήνας».

Για τις απίστευτες αυτές λήψεις χρησιμοποίησε ένα τηλεφακό 400 mm. Για το τοπίο χρησιμοποίησε ευρεία γωνία 20 mm.​

Η θέση της Σελήνης επαναλαμβάνεται κάθε 1.481 λεπτά, δηλαδή 24 ώρες και 41 λεπτά. Για να έχουμε μια κλασσική ανάλυση, θα ήταν απαραίτητο να περιμένουμε 24 ώρες και 51 λεπτά (ο ρυθμός του σεληνιακού μήνα). Υπάρχει ένα κενό δηλαδή 10 λεπτών.

Αυτό δικαιολογεί και την ευρύτερη καμπύλη: ο δορυφόρος στη φωτογραφία βρίσκεται στην πραγματικότητα λίγο πιο αριστερά από την τυπική θέση της ανάλυσης. Η πορεία προόδου διαφέρει κατά περίπου 4 ώρες μεταξύ της πρώτης ημέρας (πάνω δεξιά) και της τελευταίας (κάτω αριστερά), δεν έχει επίδραση στην ανάκτηση της σεληνιακής φάσης, τουλάχιστον με βάση αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε από το έδαφος ( ο φωτισμός του δορυφόρου δεν διαφέρει σημαντικά σε αυτό το χρονικό πλαίσιο).

Έτσι, εκτός από την πρώτη λήψη (αυτή που βρίσκεται στην πάνω δεξιά: όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, η χρονολογική εξέλιξη πηγαίνει από τα δεξιά προς τα αριστερά), η τοποθέτηση της Σελήνης στον ουράνιο θόλο, είναι πάντα πιο μακριά από την συνηθισμένη.