Τέλος στις υπέρογκες χρεώσεις των πενταψήφιων αριθμών επιχειρεί να βάλει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών – Ταχυδρομείων.

Η απόφασή της, την οποία θέτει σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει πως τα μηνύματα από πενταψήφιους αριθμούς θα μπορούν να ληφθούν μόνο στην περίπτωση που ο καταναλωτής δεχτεί να αποστείλει μήνυμα ώστε να το «ξεκλειδώσει».

Η άρση θα γίνεται είτε για όλα τα πενταψήφια είτε για ένα συγκεκριμένο νούμερο. 

Ο πάροχος θα πρέπει να αποστείλει χωρίς χρέωση μήνυμα ότι επήλθε άρση, αλλιώς η άρση φραγής καθίσταται άκυρη. Η υπηρεσία φραγής παρέχεται για τα σύντομα μηνύματα (SMS) ή MMS ΥΠΠ (PSMS/PMMS), εξερχόμενα ή εισερχόμενα.

Αλλάζει το καθεστώς στα πενταψήφια με τις υπέρογκες χρεώσεις

Στην προστασία των καταναλωτών από τις υπέρογκες χρεώσεις των πενταψήφιων αριθμών στοχεύει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) μέσω της εκ των προτέρων φραγής στις υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης.

Η ΕΕΤΤ έθεσε χθες και μέχρι τις 15 Μαΐου σε δημόσια διαβούλευση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης οι οποίες προβλέπουν ότι για τη λήψη των εν λόγω υπηρεσιών ο τελικός χρήστης θα πρέπει να προβεί σε άρση της φραγής με αίτησή του.

Ειδικότερα, η δημόσια διαβούλευση αφορά στην τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 578/29/28.09.2010 “Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης”, ως ισχύει τροποποιηθείσα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 923/012/2020 (ΦΕΚ 651/Β’/28.02.2020).

“Η παραπάνω τροποποίηση αποσκοπεί στη βελτίωση του υπάρχοντος ρυθμιστικού πλαισίου για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) και στην αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών από ακούσιες χρεώσεις μέσω αριθμών ΥΠΠ με τη λήψη εισερχόμενων μηνυμάτων”, αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΕΤΤ.