Του Βαγγέλη Γιακουμή

Για πρώτη φορά στο Δημόσιο δίνονται μπόνους αποδοτικότητας. Μπορεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να πρέπει να φέρει σύντομα νόμο με τον οποίο θα ρυθμίζει τα θέματα που σχετίζονται με το προσωπικό ασφαλείας στο Μετρό, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρηθούν ξανά οι επιβάτες από αιφνίδια κινητοποίηση εργαζομένων εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται παρόμοιες αποφάσεις, ωστόσο ο υπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε για πρώτη φορά αυτό που κανείς δεν θα μπορούσε να διανοηθεί στο παρελθόν.

Ψήφισε άρθρο με το οποίο η Βουλή για πρώτη φορά εγκρίνει με βάση τον ψηφισθέντα νόμο το δικαίωμα στο κράτος να δίνει μπόνους αποδοτικότητας ανάλογα με το εργασιακό αποτέλεσμα των εργαζομένων.

Μέχρι τα προηγούμενα χρόνια εκείνο που ίσχυε, και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, ήταν εργαζόμενοι του Δημοσίου να παίρνουν επιδόματα προς χάριν του κομματικού και πελατειακού κράτους, με τον κάθε υπουργό να δίνει επίδομα για να διατηρήσει την υπουργική του καρέκλα και τα προνόμιά του, επανεκλεγόμενος προφανώς κάθε φορά μέσα από ένα νέο επίδομα στην ουσία, που έδινε, επιβαρύνοντας πολλές φορές τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ένας από τους λόγους που φτάσαμε στα χρόνια των Μνημονίων ήταν και αυτός, η επιδοματική πολιτική που εφάρμοσαν τα κόμματα που διακυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Ευτυχώς, όμως, αυτό τώρα φαίνεται πως σταματά.

Ο υπουργός Μεταφορών προχώρησε -και χωρίς να αναδειχθεί μέσα από τα ΜΜΕ ανάλογα- σε κάτι νέο, πλέον, που ισχύει στο Δημόσιο.

Με το άρθρο 31 του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4647/2019, οι μισθολογικές παροχές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας συνδέονται με την απόδοση της αεροναυτιλίας για τη μείωση των καθυστερήσεων στα αεροδρόμια της χώρας. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική και ριζοσπαστική μεταρρύθμιση, όχι μόνο για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά και ευρύτερα για τον δημόσιο τομέα, μια που για πρώτη φορά θα δίνεται «bonus αποδοτικότητας» σε δημόσιους υπαλλήλους.

Το «μπόνους αποδοτικότητας» προβλέπει τη σύνδεση με την παραγωγή εργασίας σε έναν ευαίσθητο τομέα, όπως τις συγκοινωνίες, που ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές όλοι μας καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικός είναι.

Είχε παρατηρηθεί, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μεταφορών, εργαζόμενοι του συγκεκριμένου κλάδου να αμείβονται πολλές φορές σα να μην υπήρχε οικονομική κρίση, αν και η παραγωγικότητα της εργασίας βρισκόταν σε χαμηλότερα από τα συνήθη κανονικά επίπεδα.

Έτσι, υπήρχαν περιπτώσεις που περιείχαν πολλές διαστρεβλώσεις, με συνέπεια κάποιοι να αμείβονται αρκετά για την εποχή της κρίσης και η εργασία τους να μην κινείται σε υψηλά αποδοτικά standards.

Βλέποντας ο κ. Καραμανλής τέτοιου είδους στρεβλώσεις ψήφισε το συγκεκριμένο άρθρο, έτσι ώστε για πρώτη φορά να υπάρξει εξορθολογισμός και μεταρρύθμιση πραγματική στον κλάδο των εργαζομένων στην ΥΠΑ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ που έχει δημοσιευτεί για τις αλλαγές στο καθεστώς αμοιβών στην ΥΠΑ, το άρθρο 31 του νόμου 4647/2019 προβλέπει μεταξύ άλλων:

«Α) Δύο ευρώ καταβάλλονται μηνιαίως στο προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ως επίδομα ετοιμότητας και διαθεσιμότητας, ως κίνητρο για τη διατήρηση της υψηλής αποδοτικότητας και του μέγιστου βαθμού ασφαλείας των παρεχομένων υπηρεσιών αεροναυτιλίας και κατανέμονται ως εξής:

αα ) Για τον κλάδο των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ΠΕ2 καθώς και στους ΙΔΑΧ που ανήκουν στον κλάδο των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και κατέχουν τις αντίστοιχες ειδικότητες των ελεγκτών ενέργειας κυκλοφορίας επιτρέπεται να καταβληθεί έως ποσοστό 27% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων.

ββ) Για τον κλάδο των ηλεκτρονικών μηχανικών συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας ΠΕΙ 4 – ΤΕ4 επιτρέπεται να καταβληθεί έως ποσοστό 16% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων.

γγ) Για τους λοιπούς κλάδους προσωπικού συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου χειριστών αεροσκαφών ΕΣΙΔ επιτρέπεται να καταβληθεί έως ποσοστό 57% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων.

Β) 8 € μηνιαίως διατίθενται για την περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της αποδοτικότητας των αντίστοιχων συστημάτων και των παρεχομένων υπηρεσιών αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Βα) Από 1ης Ιανουαρίου 2020 εκ του ανωτέρω ποσού ενάμιση ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής διατίθεται ετησίως αποκλειστικά για την αποζημίωση των ελεγκτών εναέριας πληροφορίας οι οποίοι κατέχουν και ασκούν ειδικότητα μεταξύ άλλων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) 2015 / 340, με σκοπό την ενίσχυση του συστήματος, την αύξηση της αποδοτικότητας και την αντιμετώπιση της έντονης εποχικότητας στην εναέρια κυκλοφορία.

ββ) Το ως άνω ποσό του ενάμιση ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής καταβάλλεται στο σύνολο των υπηρετούντων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας οι οποίοι κατέχουν και ασκούν ειδικότητα κατά τα ανωτέρω σε ίσα μερίσματα προσαυξημένα κατά 30% για τους υπηρετούντες στο ΚΕΠΑΘ, καθώς και στα αεροδρόμια της Αθήνας (προσέγγιση και πύργος ελέγχου Αθηνών), της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου, της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Σαντορίνης, της Μυκόνου, και της Κω, εφόσον λειτουργούν επι εικοσιτετραώρου βάσεως.

βγ) Προϋπόθεση για την ετήσια καταβολή του ως άνω ποσού αποτελεί η εκπλήρωση από την Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ετήσιων εθνικών στόχων που αφορούν στις καθυστερήσεις AΤFM, και ειδικότερα αυτές που σχετίζονται με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας (ATC Capasity, ATC staffing), αποκλειστικά για την χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους αναφορικά με τα υπό 1 και 2 κατωτέρω:

  1.  Για τον αερολιμένα Αθηνών και το ΚΕΠΑΘ των Επισείων εθνικών στόχων οι οποίοι καθορίζονται στο τελικώς εγκεκριμένο Σχέδιο Επιδόσεων Παροχών υπηρεσιών αεροναυτιλίας.
  2. Για τα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου, της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Σαντορίνης, της Μυκόνου και της Κω, εφόσον λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου βάσεως των ετήσιων εθνικών στόχων οι οποίοι καθορίζονται για τον αερολιμένα Αθηνών στο τελικώς εγκεκριμένο Σχέδιο Επιδόσεων Παροχών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, και εφόσον οι εν λόγο στόχοι βγαίνουν μειούμενοι κάθε χρόνο προκειμένου να προσεγγίσουν τον ενωσιακό στόχο καθυστέρησης 0,5 επί των ανά πτήση.

Το συγκεκριμένο άρθρο 31 του σχετικού νόμου που ρυθμίζει όλες αυτές τις αλλαγές επισημαίνει, εν κατακλείδι, ότι: Εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εκδίδεται νέα υπουργική απόφαση δυνάμει και της παραγράφου δύο του άρθρου 34 Α του νόμου 2682 / 1999, σε αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης Δ 11 / Α / 18488 / 7838 (Β’ 645/2006), με σκοπό την προσαρμογή προς τις τροποποιήσεις που επέρχονται με το παρόν άρθρο.

Από την Έντυπη Έκδοση