Επιστολή προς τη Σοφία Ζαχαράκη και τον γενικό γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, Γεώργιο Βούτσινο απέστειλε σήμερα (14 Μαΐου) η ΓΣΕΒΕΕ.

Αυτή αφορά στο άρθρο 51 του Σχεδίου Νόμου «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο τίθεται ανώτατο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα ημερήσια επαγγελματικά λύκεια τα 17 έτη.

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος επισημαίνει τα ακόλουθα:

«Το σκεπτικό δικαιολόγησης αυτής της πρότασης εκ μέρους του υπουργείου Παιδείας είναι η πρόληψη φαινόμενων ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων μαθητών.

Οι αντιδράσεις που έχει ήδη προκαλέσει, η πρόταση φάνηκαν στη δημόσια διαβούλευση αφού το συγκεκριμένο άρθρο ήταν μέσα στα δύο-τρία με τα περισσότερα κριτικά σχόλια.

Η συμβολή του μέτρου στον περιορισμό του σχολικού εκφοβισμού αμφισβητήθηκε από πολλούς αρμόδιους φορείς και άτομα με τεκμηριωμένο τρόπο.

Κυρίως όμως αναδείχθηκαν οι γενικότερες, εξαιρετικά σημαντικές και πολυσήμαντες αρνητικές συνέπειες μιας τέτοιας ρύθμισης: συρρίκνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, τη στιγμή που καταβάλλονται προσπάθειες για να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή, και όχι λύση ανάγκης, για τους αποφοίτους του Γυμνασίου, αποκλεισμός χιλιάδων νέων, προερχόμενων μάλιστα πολλές φορές από τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας μας που επιθυμούν να επιστρέψουν στο επαγγελματικό σχολείο ή να επανα-χαράξουν την επαγγελματική τους προοπτική, υπονόμευση της βασικής δημοκρατικής αρχής για ελεύθερη επιλογή σπουδών και επαγγελματικών κατευθύνσεων στο πλαίσιο του δημόσιου και δωρεάν παρεχόμενου εκπαιδευτικού συστήματος.

Επιπλέον, πολύ πρόσφατα δεδομένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το γνωστό Cedefop, δείχνουν ότι η απασχόληση στα επαγγέλματα που συνδέονται με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) είναι στην Ελλάδα μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και -ακόμη πιο σημαντικό- ότι ο ρυθμός αύξησης του μεριδίου της απασχόλησης με ορίζοντα το 2030 θα είναι μεγαλύτερος για τα επαγγέλματα της ΕΕΚ απ’ ό,τι για τα υπόλοιπα επαγγέλματα.

Αυτά δείχνουν τη σημασία των σπουδών στη ελληνική δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση για την ελληνική οικονομία και συνεπώς την ανάγκη ενίσχυσης και μεγέθυνσής της. Αυτό που χρειαζόμαστε για το σήμερα και για το μέλλον είναι περισσότερη, γενναιόδωρα χρηματοδοτούμενη, επαρκώς στελεχωμένη και πιο ποιοτική ΕΕΚ, όχι μειώσεις και αχρείαστους αποκλεισμούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ