Η Κίνα είναι από τις χώρες που είναι ιδιαιτέρως γνωστή για τις γρήγορες τεχνολογικές της εξελίξεις και τα άφταστα νέα gadgets της.

Αυτή τη γρήγορη τεχνολογία της όμως θέλει να εκμεταλλευτεί για να κάνει όλους τους Κινέζους κάθε ηλικίας λειτουργικούς και άκρως εξοικειωμένους με τη τεχνολογία, έτσι ώστε όλοι οι τομείς της ζωής τους να διευκολυνθούν αισθητά.

Το σχέδιο λοιπόν που εκδόθηκε από τη Γενική Υπηρεσία του Κρατικού Συμβουλίου προβλέπει να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να λύσουν τα προβλήματα τους, μαθαίνοντας τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών.

Το συγκεκριμένο σχέδιο θέτει στόχους να έχει επιτευχθεί ανάμεσα στο διάστημα του 2020-2022, εκσυγχρονίζοντάς πλήρως επτά είδη υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται συχνότερα από τους ηλικιωμένους, όπως υπηρεσίες για καθημερινά ταξίδια, ιατρική περίθαλψη, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και οικονομικές συναλλαγές.

Όλες αυτές οι υπηρεσίες θα γίνουν άκρως φιλικές προς τους ηλικιωμένους, με τη αποτελεσματική δημιουργία ορισμένων εφαρμογών που θα είναι ιδιαιτέρως εύχρηστες. Οι ηλικιωμένοι λοιπόν μέσω της χρήσης αυτών των εφαρμογών θα έχουν άμεση πρόσβαση σε ζωτικές υπηρεσίες για αυτούς όπως παροχή ιατρικής περίθαλψης ή βοήθεια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης .

Το σχέδιο προέτρεψε μάλιστα τους νέους να βοηθήσουν ως εθελοντές τους ηλικιωμένους να εξοικειωθούν με αυτές τις εφαρμογές. Μάλιστα για να βελτιωθεί η ικανότητα των ηλικιωμένων από την άποψη της τεχνολογίας, θα ληφθούν μέτρα για την αύξηση της προσφοράς προϊόντων φιλικών προς αυτούς, ενώ ειδικοί πέρα από τους εθελοντές θα φροντίσουν για τη σωστή κατάρτιση τους. Ωστόσο, φυσικά η κυβέρνηση έχει σκοπό να βελτιώσει παράλληλα και τις παραδοσιακές υπηρεσίες ηλικιωμένων μέσα στα επόμενα χρόνια.

Όμως, ο στόχος είναι ότι μέχρι το τέλος του 2022, το επίπεδο και η ευκολία των έξυπνων υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους θα βελτιωθεί σημαντικά, οι διαδικτυακές και οι offline υπηρεσίες θα συντονιστούν καλύτερα και θα δημιουργηθούν μακροπρόθεσμοι μηχανισμοί που γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα την νέας γενιάς με την παλιά.