Ενα μεγάλο «ντιμπέιτ» με μοναδικό αντικείμενο τον… αποχαιρετισμό -ή μη- στα κέρματα του 1 και των 2 λεπτών του ευρώ ξεκινά στην Κομισιόν.

Οπως έγινε γνωστό, πρόκειται για μια μακρά φάση αξιολόγησης και εκτίμησης των επιπτώσεων της χρήσης των μικρών κερμάτων του ευρώ, η οποία ολοκληρωθεί στα τέλη του 2021. Τότε η Κομισιόν θα ανακοινώσει αν οι χώρες της Ευρωζώνης θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα νομίσματα του 1 και των 2 λεπτών.

Για το ζήτημα έχουν γίνει διάφορες εισηγήσεις στην Κομισιόν. Αρκετοί, μεταξύ άλλων, υποστηρίζουν ότι η κατάργηση των δυο μικρών κερμάτων μπορεί να εξοικονομήσει αρκετά κονδύλια, καθώς το κόστος παραγωγής και διαχείρισής τους συχνά ξεπερνά την ονομαστική τους αξία.

Οι Βρυξέλλες προσανατολίζονται στο να εισάγουν κανονισμούς στρογγυλοποίησης στα ποσά των καταναλωτικών αγαθών σε όλα τα μέλη της ΕΕ, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να πληρώνουν χρησιμοποιώντας τα νομίσματα του 1 και 2 λεπτών. Μεταξύ των χωρών του ευρώ, η Ολλανδία, η Φιλανδία, η Ιταλία και το Βέλγιο, ήδη έχουν θεσπίσει κανονισμούς για να ενθαρρύνεται η στρογγυλοποίηση των ποσών στις πληρωμές με μετρητά, σε μία προσπάθεια να μειωθεί η χρήση των δύο αυτών νομισμάτων.