Η ώρα του Mon Repos

Το τηλεφώνημα ήλθε από ανταποκριτή μεγάλης ευρωπαϊκής εφημερίδος. «Κάνουμε ένα αφιέρωμα στα Ανάκτορα όπου εγεννήθη ο πρίγκηψ Φίλιππος. Θα θέλαμε την βοήθειά σας». Αίφνης, η διεθνής κοινή γνώμη επληροφορήθη ότι ο μεταστάς σύζυγος της βασιλίσσης Ελισάβετ είχε δει το φως της ημέρας στην θερινή κατοικία της βασιλικής οικογενείας της Ελλάδος, το 1921. Εκείνη την εποχή, το Mon Repos είχε περάσει στα χέρια του πρίγκηπος Ανδρέου, πατέρα του Φιλίππου, ο οποίος με την σειρά του το επώλησε στον βασιλέα Γεώργιο Β’.

Από το 1828, οπότε ετέθη ο θεμέλιος λίθος του, το Mon Repos άλλαξε πολλές χρήσεις. Θερινή έπαυλις του δευτέρου Άγγλου υπάτου αρμοστού των Ιονίων Νήσων σερ Φρέντερικ Άνταμς και της Κερκυραίας συζύγου του Νίνας Παλατιανού. Έδρα της Σχολής Καλών Τεχνών και ιεροσπουδαστήριο στη συνέχεια. Τόπος φιλοξενίας υψηλών προσωπικοτήτων, όπως η αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ έως το 1864, οπότε το Επαρχιακό Συμβούλιο της Κερκύρας το εδώρισε στον βασιλέα Γεώργιο Α’ (1863-1913), μετά την Ένωση των Ιονίων Νήσων με την Ελλάδα. Επί έναν και πλέον, αιώνα, τη εξαιρέσει της περιόδου της Αβασιλεύτου (1924-1935) και της ιταλογερμανικής κατοχής (1941-1944), εχρησιμοποιήθη ως θερινή κατοικία της ελληνικής βασιλικής οικογενείας.

Το 1967, μετά το αποτυχημένο αντικίνημα του βασιλέως Κωνσταντίνου κατά της δικτατορίας των συνταγματαρχών και την εγκατάστασή του στην Ρώμη, το Ανάκτορο ερημώθη. Η δικαστική διαμάχη που ακολούθησε την απόφαση του Ανδρέα Παπανδρέου να κατάσχει την βασιλική περιουσία, οδήγησε στην καταδίκη του Ελληνικού Δημοσίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στην καταβολή οικονομικής αποζημιώσεως, το 1991. Το Mon Repos, που στην γαλλική σημαίνει «Η ανάπαυσίς μου», περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου Κερκυραίων, ο οποίος ανέλαβε και τις εργασίες αποκαταστάσεως, συντηρήσεως και αναδείξεως των οικημάτων, καθώς και των κήπων που το περιβάλλουν. Το «πέρασμα» του Φιλίππου καταγράφεται μόνον από μία αναμνηστική πινακίδα σε δύο γλώσσες. Θέλω να ελπίζω ότι η νέα δημοτική Αρχή της πρωτευούσης των Ιονίων Νήσων θα αναλάβει πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να τιμηθεί η μνήμη του με τον καλύτερο τρόπο.