Στο  εξαιρετικά κρίσιμο σταυροδρόμι στον τομέα της Διαχείρισης Απορριμμάτων, στο οποίο βρίσκεται η χώρα, εστίασε  ο διευθύνων σύμβουλος της Ηλέκτωρ  Χαράλαμπος Σοφιανός(φωτό), αναφερόμενος  στην ολοκλήρωση της επένδυσης στη νέα Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

 «Η Ηλέκτωρ, είναι σε θέση να συνεισφέρει σε αυτήν την προσπάθεια με τη σημαντική τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει στον τομέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και Παραγωγής Ενέργειας», είπε ο κ. Σοφιανός.

Ο ίδιος, σημείωσε πως «Ακριβώς ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, αποτελεί και η Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης του εκλυόμενου Βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α Μαυροράχης με τη μετατροπή του “προβλήματος” των αποβλήτων σε πολύτιμο πόρο.

Μέσα από τη λειτουργία της συγκεκριμένης Μονάδας, η Ηλέκτωρ επισφραγίζει και ενισχύει περαιτέρω την ηγετική της θέση στον τομέα της ενεργειακής αξιοποίησης του Βιοαερίου που παράγεται σε ΧΥΤΑ, διαθέτοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο αντίστοιχων έργων».

Απο την πλευρά του, ο πρόεδρος Περιφερειακού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλης Γεράνης, δήλωσε:

«Ολοκληρώσαμε το δεύτερο σημαντικό περιβαλλοντικό έργο αξιοποίησης εκλυόμενου βιοαέριου των χώρων ταφής των απορριμμάτων του προς παραγωγή ηλεκτρισμού, μετατρέποντας έτσι ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σε μια χρήσιμη μορφή ενέργειας.

Ο Χ.Υ.Τ.Α Μαυροράχης καθίσταται πλέον όχι μόνο απόλυτα σύμφωνος με τις επιταγές της Εθνικής Νομοθεσίας, αλλά μετατρέπεται και σε μια σημαντική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας με πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Ένα σημαντικό έργο τόσο για το περιβάλλον όσο και για την Κεντρική Μακεδονία, δίνουμε άλλη μια ευκαιρία να βγούμε από την εσωστρέφεια και να αναδείξουμε πως η Ελλάδα στη νέα εποχή που διανύουμε ως χώρα, στρέφουμε την ματιά μας στη Βόρειο Ελλάδα, τη Μακεδονία μας

Και ειδικότερα τη Θεσσαλονίκη ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, να γίνει το επίκεντρο της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής στο μέγα θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Η κεντρική Μακεδονία μπορεί να συμβάλλει στην αναπτυξιακή λογική της Έξυπνης Εξειδίκευσης που ο ΦΟΔΣΑΚΜ είναι πια σε θέση να εγγυηθεί, γιατί καταφέραμε η διαχείριση στερεών αποβλήτων να μην αποτελεί ακόμα ένα πρόβλημα αλλά μία ευκαιρία ευρύτερης ανάπτυξης.»

Πιο αναλυτικά, σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί η νέαΜονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίουεντός τουΧΥΤΑ Μαυροράχης,ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που  ανατέθηκε στην Ηλέλτωρ, θυγατρική του Ομίλου Ελλάλτωρ.

Η νέα μονάδα αποτελεί μέρος της σύμβασης της εταιρίας με τον ΦΟ.Δ.Σ.Α Κεντρικής Μακεδονίας για την κατασκευή, συντήρηση και 20ετή λειτουργία των εγκαταστάσεων συλλογής και εκμετάλλευσης του παραγόμενου βιοαερίου του ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Με την υλοποίηση της επένδυσης ύψους 4 εκατ. ευρώ,ολοκληρώνεται με επιτυχία η κατασκευή ενός σύγχρονου και καινοτόμου έργου, έκτασης 2 στρεμμάτων, εντός του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ο οποίος πληροί πλέον τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις του εθνικού και κοινοτικού πλαισίου.

Παράλληλα, εγκαινιάζεται και μια νέα σημαντική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή με το παραγόμενο στο ΧΥΤΑ βιοαέριο να αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας καισυμβάλλοντας στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, η ισχύς της μονάδας ηλεκτροπαραγωγήςανέρχεται σε3,52MW και η ετήσια παραγόμενη ενέργεια αναμένεται να είναι της τάξης των  26.500 MWh, δυναμικότητα ικανή να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική ενέργεια περίπου 7.500 ελληνικά νοικοκυριά (μ.ο. 3,5 MWh/έτος/νοικοκυριό) και να αποτρέψει την έκλυση 128.000 τόνων ισοδυνάμου του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά έτος στην ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, η συμβολή της συγκεκριμένης επένδυσης δεν περιορίζεται μόνο στα περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς ενισχύει την τοπική απασχόληση και διασφαλίζει οικονομικά οφέλησεεθνικό επίπεδο.

Με τη λειτουργία της νέας Μονάδας, δημιουργούνται μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως: υποκατάσταση εισαγόμενων συμβατικών καυσίμων με εγχώριες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιορισμός της εξάρτησης του κόστους ενέργειας από τις διεθνείς διακυμάνσεις στην τιμή των καυσίμων, καθώς και αποφυγή δαπανών σε υποδομές για την αύξηση της δυναμικότητας του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αφού η παραγωγή πραγματοποιείται τοπικά.

Η Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου από το ΧΥΤΑ Μαυροράχης ενισχύει την ηγετική θέση της Ηλέκτωρ στον τομέα της ενεργειακής αξιοποίησης του Βιοαερίου που παράγεται σε ΧΥΤΑ, καθώς η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο αντίστοιχων έργων, το οποίο πλέον αριθμεί 3 μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου δυναμικότητας  άνω των 32 MWe.

Σημειώνεται πως η  Ηλέκτωρ ΑΕ, πρωτοπόρος στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας,  είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες με τεχνογνωσία στον τομέα Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με καθετοποιημένη λειτουργία, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της Μελέτης, Κατασκευής και Λειτουργίας σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, επενδύοντας σε τεχνολογίες ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών και παραγωγής δευτερογενών καυσίμων.

Αποτελεί τη μόνη ελληνική εταιρεία που κατέχει και εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής. Μέσω των γερμανικών θυγατρικών εταιριών της καλύπτει όλο το εύρος των εφαρμογών βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων.

Παράλληλα, η Ηλέκτωρ  κατέχει σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα της ενεργειακής αξιοποίησης του Βιοαερίου που παράγεται στους ΧΥΤΑ, έχοντας να επιδείξει στα επιτεύγματα της τη Μελέτη, την Κατασκευή και την επί σειρά ετών Λειτουργία  Μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής, μεταξύ των οποίων και η μονάδα στον ΧΥΤΑ Φυλής δυναμικότητας 24 MW, από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως.