Νέες  προθεσμίες «φέρνει» το 2021, καθώς μια σειρά ρυθμίσεων παρατείνονται λόγω κορωνοϊού. Στις αρχές Ιανουαρίου θα καταβληθούν τα 534 ευρώ που αναλογούν στις αναστολές του Δεκεμβρίου, ενώ πληρωμές θα γίνουν για το υπόλοιπο του δώρου Χριστουγέννων και την εφάπαξ ενίσχυση των επιστημόνων. 

Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής: 

1. Αναστολές συμβάσεων.  Στις αρχές του Ιανουαρίου θα γίνει η πληρωμή των 534 ευρώ στις αναστολές συμβάσεων του Δεκεμβρίου. Να επισημανθεί εδώ πως  οι αιτήσεις τόσο για τις κλειστές με κρατική εντολή όσο και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις θα ολοκληρωθούν ταυτόχρονα την Πέμπτη. Σε περίπτωση που η αναστολή δεν διαρκεί ολόκληρο το μήνα ο εργαζόμενος θα πάρει 17.8 ευρώ ανά ημέρα. 

Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το παρελθόν δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» παρά μόνο στην περίπτωση που επιθυμούν να τροποποιήσουν στοιχεία. Στην πράξη αιτήσεις στο σύστημα «Εργάνη» οφείλουν να υποβάλλουν οι εργοδότες αλλά και οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τίθενται σε αναστολή για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο. 

2. Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου θα καταβληθεί από το δημόσιο το μέρος του Δώρου Χριστουγέννων, που αναλογεί στις αναστολές του Δεκεμβρίου. Σημειώνεται πως οι εργοδότες ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν το δώρο έως τις 21 Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση αναστολών οι εργοδότες κατέβαλαν το τμήμα του δώρου που τους αναλογούσε και το υπόλοιπο τμήμα πληρώνεται  από το κράτος. Για τις αναστολές έως και το Νοέμβριο το κράτος έχει καταβάλλει το τμήμα που του αναλογεί, ενώ όπως αναφέρθηκε το ποσό που αναλογεί στο Δεκέμβριο θα δοθεί τον επόμενο μήνα.

3. Μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται και η πληρωμή της εφάπαξ ενίσχυσης σε επιστήμονες (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς κ.α.). Το υπουργείο Εργασίας βρίσκεται σε συζητήσεις με τους εκπροσώπους των επιστημονικών φορέων, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα κριτήρια βάσει των οποίων θα καταβληθεί η έκτακτη παροχή.