Για την ανάγκη ανασχεδιασμού του συστήματος ασφάλισης, καθώς μόνο με μεταρρύθμιση του συστήματος θα αντιμετωπιστεί η ανασφάλιστη ιδιωτική δαπάνη στην υγεία, αναφέρθηκε  ο διευθύνων σύμβουλος της Interamerican Γιάννης Καντώρος,  κατά τη τοποθέτησή του, στο  «Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας».

«Έχουμε τριπλό πρόβλημα: αναποτελεσματικό σχεδιασμό του συστήματος, που σημαίνει επιπλέον κόστος για τους πολίτες, μια κοινωνία που γηράσκει στις ανάγκες της οποίας το σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί ασφαλιστικά και ακόμη, καλύτερες μεν αλλά ακριβότερες θεραπείες»είπε ο κ. Καντώρος, μέσα Δεκεμβρίου στο διαδικτυακό Συνέδριο.

Συμμετέχοντας σε πάνελ συνομιλητών με θέμα την «Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας υπό την επίδραση της πανδημίας», που  συντόνισε ο καθηγητής Γιάννης Κυριόπουλος, μιλώντας για το θέμα της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, διευκρίνισε  πως :

Πέρα από το δημογραφικό που επιβαρύνει την ασφάλιση, οι  νέες θεραπείες που συντρέχουν με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής κοστίζουν,  πολύ περισσότερο, χαρακτηρίζοντας αυτή τη σύνθεση «εκρηκτική».

Για να προσθέσει ότι «Συνεπώς, οφείλουμε να ανασχεδιάσουμε το σύστημα, στο οποίο σήμερα η κρατική και η ιδιωτική ασφάλιση πορεύονται παράλληλα, ενώ θα έπρεπε να δημιουργούνται συνέργειες».

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής της εταιρείας υποστήριξε πως  στην αλυσίδα των υπηρεσιών γίνεται αντιληπτό το σοβαρό πρόβλημα στη σχέση ασφαλιστικών εταιρειών και παρόχων υγείας, που σήμερα διέπονται από τη λογική του «fee for service», που  οδηγεί σε σπατάλη πόρων και αύξηση του κόστους, υπογραμμίζοντας :

«Πρέπει να επανακαθορίσουμε τη σχέση ασφαλιστικών εταιρειών και νοσοκομείων», επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή των ελληνικών Diagnosis Related Groupings (DRG) στη σχέση ασφαλιστικών εταιρειών και ιδιωτικών νοσοκομείων, αλλά και της κρατικής ασφάλισης με τα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα θα βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργία του συστήματος όσον αφορά στο κόστος της θεραπείας, προσδίδοντας και την απαραίτητη διαφάνεια.

Ακόμη, έκανε λόγο για τον λανθασμένο σχεδιασμό του συστήματος συγκεντρωτικά γύρω από το νοσοκομείο, λέγοντας  πως  «Κοστίζει πολύ να συρρέουν όλοι στα νοσηλευτήρια, όταν μπορούμε σήμερα να κάνουμε πολλά έξω από αυτά», τονίζοντας ότι καταλυτικό ρόλο σε μια τέτοια εξέλιξη θα διαδραματίσει η ψηφιακή τεχνολογία.

Παίρνοντας τον λόγο ο γενικός διευθυντής Ζωής και Υγείας της Interamerican και πρόεδρος του EURAPCO Health Group Γιώργος Βελιώτης, στο θέμα για την «Επισκόπηση των επιπτώσεων της πανδημίας στην παροχή υπηρεσιών υγείας – στοιχεία από τη διεθνή ασφαλιστική αγορά», εστίασε στις αδυναμίες που αναδείχθηκαν διεθνώς για τα συστήματα υγείας τις σχετικές με την επάρκεια εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να νοσήσουν από τον ιό οι άνθρωποι της «πρώτης γραμμής» – γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ισπανία, όπου το 1/3 των κρουσμάτων εντοπίστηκε σε αυτή την ιδιαίτερα εκτεθειμένη ομάδα.

Κατά τον ίδιο, από την task force που οργανώθηκε στο Insurance Europe και τη EURAPCO για την παρακολούθηση και αξιολόγηση στοιχείων κατά την εξέλιξη της πανδημίας, αναδείχθηκε επίσης ο υψηλός κίνδυνος για την τρίτη ηλικία και τα γηροκομεία και ακόμη, η διαπίστωση πως κατά το πρώτο «κύμα» κάθε χώρα είχε διαφορετικό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, το στέλεχος της Interamerican τόνισε την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κατά την πρώτη περίοδο της υγειονομικής κρίσης, για να καταλήξει  ότι στις περισσότερες χώρες τα συστήματα υγείας «είναι σχεδιασμένα για άλλες εποχές» και έχουν στο επίκεντρο τα νοσοκομεία, (όπως είπε και ο κ. Καντώρος), λειτουργούν σε σιλό «και δεν υπάρχει καλή σύνδεση μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης», ενώ ο κατακερματισμός και η υστέρηση σε χρήση τεχνολογίας συμπληρώνουν την εικόνα.

Ωστόσο, σημείωσε πως η Covid -19 έχει και μια θετική ανάγνωση, αφού επιταχύνονται οι εξελίξεις για βελτίωση των συστημάτων υγείας μέσα από την ανάδειξη των αδύναμων σημείων.

Πιο αναλυτικά, το ιδιαίτερα σημαντικό σε περιεχόμενο «Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας», έδωσε και φέτος «βήμα» στην Ιδιωτική Ασφάλιση, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του ρόλου της στις εξελίξεις του τομέα της υγείας.

Δεδομένου ότι η πανδημία της Covid-19 έχει επιπτώσεις χωρίς προηγούμενο, στο Συνέδριο

Τα ερωτήματα που τέθηκαν, ήταν πολλά, όπως: Επηρεάζεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας; Υπάρχουν επιπτώσεις για τους χρόνιους ασθενείς; Μεγεθύνεται το ποσοστό του πληθυσμού με ανεκπλήρωτες ανάγκες;

Τίθεται εν αμφιβόλω η βιωσιμότητα του υγειονομικού τομέα στη χώρα; Ποιές είναι οι πολιτικές διαχείρισης της αβεβαιότητας; Ποιές οι επιπτώσεις στις εθνικές πολιτικές για το φάρμακο ή και τις υπηρεσίες υγείας;

Να σημειωθεί πως η  Interamerican, έχει την υγεία «κορμό» των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της  και μάλιστα με τη μοναδικότητα για τον ασφαλιστικό κλάδο να έχει ιδιόκτητες υποδομές υπηρεσιών, με πολυϊατρεία και κλινική.

Το     Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει αξιοσημείωτη επίδραση στις πολιτικές υγείας της χώρας μας και έχει συμβάλει στη συζήτηση και την ανάλυση των δεδομένων στην οικονομία, την κοινωνία και την υγεία.

Το Συνέδριο συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ), το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (i-hecon), με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ) και της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακο-Οικονομίας.