Στην αναβάθμιση της συνολικής λειτουργίας του ίντερνετ προχώρησε το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), εποπτευόμενος φορέας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα του GR-IX::Athens.

Μέσω της αναβάθμισής της επιτυγχάνονται περισσότερη διαθεσιμότητα, μεγαλύτερη χωρητικότητα και υψηλότερες ταχύτητες για τα συνδεδεμένα μέλη και, κατ’ επέκταση, για τους πολίτες.

Το GR-IX είναι το Ελληνικό Internet Exchange, ο κόμβος που δίνει τη δυνατότητα να συνδέονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους οι μεγαλύτερες εταιρίες Διαδικτύου που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Ελλάδα, όπως πάροχοι υπηρεσιών Internet, περιεχομένου, υπηρεσιών cloud κ.λπ. Λειτουργεί ως «τρίτη έμπιστη οντότητα» και εξασφαλίζει την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία του Internet Exchange. Πρόκειται ουσιαστικά για το σημείο επικοινωνίας μεταξύ δύο παρόχων ώστε να καθίσταται εφικτή η επικοινωνία μεταξύ των συνδρομητών τους.

«Κίνηση» στο ίντερνετ

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «από την πρώτη στιγμή της πανδημίας το GR-IX εξυπηρέτησε πλήρως τις αυξημένες ανάγκες που υπήρξαν για ανταλλαγή IP κίνησης, ιδιαίτερα και μετά την καθολική υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εργασίας και εκπαίδευσης. Στην αρχή της πανδημίας (Μάρτιος 2020), η κίνηση του GR-IX::Athens ξεπέρασε τα 153Gbps, με διαρκώς αυξανόμενη τάση. Πρόσφατα, μάλιστα, η κίνηση του GR-IX::Athens έφτασε τα 400Gbps».

ίντερνετ
Το Ελληνικό ίντερνετ αναβαθμίζεται

Το GR-IX είναι μια ουδέτερη και ανεξάρτητη εθνική υποδομή που εξασφαλίζει την ίδια τη λειτουργία του Διαδικτύου. H διαχείρισή του γίνεται από το ΕΔΥΤΕ και αποσκοπεί στην ανταλλαγή κίνησης Διαδικτύου (IP) και την επιτάχυνση της ανάπτυξης του ελληνικού Ιντερνετ.

Διαθέτει δύο ανεξάρτητες νησίδες, με συνολικά 4 POPs και 119 Ports, όπου συνδέονται 53 μέλη στην Αθήνα (GR-IX::Athens) και 21 μέλη στη Θεσσαλονίκη (GR-IX::Thessaloniki). Η νέα πλατφόρμα του GR-IX::Athens είναι σε πλήρη λειτουργική κατάσταση και όλα τα συνδεδεμένα μέλη έχουν μεταφερθεί σε αυτή, διαθέτοντας τη δυνατότητα να ανταλλάξουν κίνηση σε ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες.

Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα βασίζεται σε αρχιτεκτονική EVPN/VXLAN προσφέροντας έτσι υψηλή διαθεσιμότητα και χρήση της πλατφόρμας. Τα μέλη του GR-IX μπορούν να συνδεθούν σε αυτό με θύρες 1Gbps, 10Gbps, 100Gbps ή πολλαπλάσια αυτών.

Επιπλέον αναβαθμίστηκε η χωρητικότητα διασύνδεσης των PoP του GR-IX::Athens. Αρκετά από τα συνδεδεμένα μέλη έχουν ήδη αναβαθμίσει τη χωρητικότητά τους (12 ενεργές 100Gbps θύρες την παρούσα στιγμή) στη νέα πλατφόρμα, ενώ ορισμένα άλλα πρόκειται να το πράξουν τις ερχόμενες εβδομάδες. Η συνολική συνδεδεμένη χωρητικότητα του Exchange σήμερα ξεπερνά το 1.7Tbps.

Περισσότερες πληροφορίες:· Για το GR-IX: https://www.gr-ix.gr/el/·

Για την αναβάθμιση του GR-IX: https://www.gr-ix.gr/2021/04/07/gr-ixathens-new-platform/·

ΕΔΥΤΕ A.E. – GRNET S.A.: https://grnet.gr/