Στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία έχουν ενταχθεί και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής.

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιούνται δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση της επαφής των μαθητών των ειδικών σχολείων με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Αυτό γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης, σε επικοινωνία με τους γονείς τους και με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης. Οι δράσεις αυτές συζητήθηκαν σε τηλεδιάσκεψη που Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και των Προϊσταμένων των 10 Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) της Κεντρικής Μακεδονίας.

Διαπιστώθηκε ότι όλα τα ΚΕΣΥ λειτουργούν κανονικά, προσφέροντας όλες τις προβλεπόμενες υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης μέσω τηλεφώνου, email, skype και των ιστοσελίδων των ΚΕΣΥ.

Επιπλέον, αποφασίστηκε να υπάρχει καθημερινή γραμμή βοήθειας σε κάθε ΚΕΣΥ για μαθητές και γονείς, ενώ δρομολογήθηκαν δράσεις για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των διευθυντών όλων των δομών Ειδικής Αγωγής.