Υπεγράφη από τον Μάκη Βορίδη απόφαση, σύμφωνα με την οποία κατανέμονται νέες άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το τρέχον έτος.

Συγκεκριμένα, οι νέες άδειες καλύπτουν το 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της Ελλάδος που αντιστοιχούν σε περίπου 6.300 στρέμματα ετησίως.

Η κατανομή θα γίνει σε οκτώ αμπελουργικές περιφέρειες, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση το αμπελουργικό δυναμικό και την καλύτερη κατανομή των προς νέα φύτευση εκτάσεων.

Η διαδικασία χορήγησης των νέων αδειών θα πραγματοποιηθεί μέσω της αμπελουργικής πλατφόρμας του Υπουργείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ