Το Πεκίνο εξέδωσε οδηγίες σχετικά με την υποστήριξη των μικρών καταστημάτων, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αύξηση της απασχόλησης, της κατανάλωσης και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των Κινέζων πολιτών.

Η έκδοση των οδηγιών έγινε από το υπουργείο Εμπορίου, αλλά και άλλα 6 υπουργεία, ενώ προδιαγράφει την υλοποίηση μέτρων για την ανάπτυξη 1.000 τομέων μικρών καταστημάτων μέχρι το 2025.