ΚΚΕ: Τοποθέτηση για την ψηφοφορία της Συνταγματικής Αναθεώρησης | 1783226 scaled

 Το ΚΚΕ στην Συνταγματική Αναθεώρηση υπερψήφισε 23 διατάξεις, μεταξύ των οποίων και την κατάργηση μεταβατικών διατάξεων (άρθρα 112 επ.), καταψήφισε 21 διατάξεις και ψήφισε «ΠΑΡΩΝ» σε 13 διατάξεις.

   Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση η στάση του ΚΚΕ και η αιτιολόγηση αυτής έχει ως εξής:

   Α. Ενδεικτικά μεταξύ των διατάξεων που υπερψήφισε το ΚΚΕ περιλαμβάνονται: 

   * ‘Αρθρο 3 παρ. 3 Κατάργηση της σχετικής παραγράφου που καθιέρωνε το αναλλοίωτο του κειμένου της Αγίας Γραφής και τη δυνατότητα μετάφρασής της στα νέα ελληνικά, μόνο ύστερα από έγκριση της Εκκλησίας της Ελλάδας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

   * ‘Αρθρο 5 παρ. 2 Κατοχύρωση απόλυτης προστασίας ζωής, τιμής και ελευθερίας, χωρίς διάκριση φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.

   * ‘Αρθρο 22 παρ. 1 Αναγνώριση ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία, ανεξάρτητα από ηλικία.

   * ‘Αρθρο 22 παρ. 2 Γενικοί ελάχιστοι όροι εργασίας-υπεροχή της ευνοϊκής ρύθμισης για τους εργαζόμενους κλπ.

   * ‘Αρθρο 22 παρ. 4 Αναγνώριση ότι η επίταξη υπηρεσιών απαγορεύεται ως μέτρο αντιμετώπισης των συνεπειών απεργίας.

   * ‘Αρθρο 25 παρ. 3 Εισαγωγή της αρχής της επιείκειας στο πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

   * ‘Αρθρο 33 παρ. 2 Κατοχύρωση του πολιτικού όρκου για την ορκωμοσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

   * ‘Αρθρο 54 παρ. 4 Ψήφος των εκτός Επικράτειας εκλογέων, με βάση τις προϋποθέσεις που έθεσε το ΚΚΕ για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Η δεύτερη πρόταση, που έγινε από τον ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα αυτό, δίνει τη δυνατότητα ψήφου απεριόριστα, με βάση το αναχρονιστικό δίκαιο του αίματος, ενώ εισάγει τον αντιδραστικό θεσμό του ενιαίου ψηφοδελτίου.

   * ‘Αρθρο 59 παρ. 1 και 2 Κατοχύρωση του πολιτικού όρκου για την ορκωμοσία των βουλευτών.

   * ‘Αρθρο 73 Καθιέρωση λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας.

   * ‘Αρθρο 101 Κρατική μέριμνα για νησιωτικές και ορεινές περιοχές.

   * ‘Αρθρο 102 παρ. 2 Καθιέρωση αναλογικού εκλογικού συστήματος στις τοπικές εκλογές, θέσπιση τοπικών λαϊκών συνελεύσεων, δημοψηφισμάτων και λαϊκών πρωτοβουλιών και αναγνώριση δυνατότητας απονομής εκλογικού δικαιώματος σε αλλοδαπούς με μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα.

   Β. Το ΚΚΕ ψήφισε «ΠΑΡΩΝ» στις εξής διατάξεις:

   1. ‘Αρθρο 3, πρόταση ΣΥΡΙΖΑ (θρησκευτική ουδετερότητα του Κράτους, διατήρηση της επικρατούσας θρησκείας)

   Το ΚΚΕ υποστηρίζει το υπερώριμο αίτημα για τον πλήρη διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας και κατάργηση του άρθρου 3 σχετικά με επικρατούσα θρησκεία, η οποία όσο παραμένει στο σύνταγμα έχει κανονιστικές έννομες συνέπειες, όπως απέδειξαν και οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για το μάθημα των θρησκευτικών.

   Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ από τη μια αναφέρει την θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους, από την άλλη, όμως, διατηρεί την έννοια της «επικρατούσας θρησκείας». Η αναφορά αυτή θα έχει έννομες συνέπειες και σε κάθε περίπτωση δεν είναι διαχωρισμός Κράτους-Εκκλησίας.

   2. ‘Αρθρο 44 παρ.2, Πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για λαϊκά δημοψηφίσματα.

   Το ΚΚΕ ζητά την διενέργεια δημοψηφισμάτων με λαϊκή πρωτοβουλία.

   Οι προϋποθέσεις, όμως, που τίθενται από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την δυνατότητα διενέργειας δημοψηφίσματος με λαϊκή πρωτοβουλία (για δημοψήφισμα για εθνικό θέμα συγκέντρωση 500.000 υπογραφών πολιτών και για δημοψήφισμα για κοινωνικό θέμα συγκέντρωση 1.000.000 υπογραφών πολιτών) και κυρίως η αναφορά ότι το δημοψήφισμα δεν θα αφορά δημοσιονομικό θέμα (πχ φορολογικά, μισθολογικά, ασφαλιστικά δικαιώματα κλπ), καθιστούν την εφαρμογή του κενό γράμμα.

   Επιπλέον, εξακολουθεί και για τη διεξαγωγή ή μη του δημοψηφίσματος να έχει τον τελικό λόγο η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, μέσα από την ερμηνεία που της ανατίθεται για αν το προτεινόμενο από τον απαιτούμενο αριθμό πολιτών δημοψήφισμα, πράγματι αφορά κρίσιμο εθνικό θέμα ή νομοσχέδιο που ρυθμίζει σοβαρό κοινωνικό θέμα.

   3. ‘Αρθρο 54, πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογικό νόμο.

   Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για «αναλογικό εκλογικό σύστημα» στο άρθρο 54 παρ. 1 κι όχι για απλή αναλογική, αφήνει περιθώρια για καλπονοθευτικά εκλογικά συστήματα (ύπαρξη μπόνους και πλαφόν).

   Αυτό φαίνεται και από την ερμηνευτική δήλωση που προτείνει, με την οποία επιτρέπει την «κλοπή» εδρών από τα μικρότερα κόμματα σε ποσοστό μέχρι και 10%.

   Για αυτό το ΚΚΕ ψήφισε «ΠΑΡΩΝ» στην αναθεώρηση του άρθρου 54 παρ.1. και καταψήφισε την ερμηνευτική δήλωση.

   Το ΚΚΕ πρότεινε την ανάγκη συνταγματικής κατοχύρωσης της απλής και ανόθευτης αναλογικής.

   4. ‘Αρθρο 68 παρ.2, Παρόμοιες προτάσεις ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για τις εξεταστικές επιτροπές.

   Οι προτάσεις αυτές δίνουν κάποια δυνατότητα στην αντιπολίτευση να επιτύχει τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών, χωρίς την κυβερνητική πλειοψηφία, ωστόσο διατηρούν το αποκλειστικό προνόμιο της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.

   5. ‘Αρθρο 96, παρόμοιες προτάσεις ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για τη Στρατιωτική Δικαιοσύνη.

   Το ΚΚΕ υποστηρίζει την κατάργηση των στρατιωτικών δικαστηρίων και την υπαγωγή των στρατιωτικών δικαστών στην Τακτική Δικαιοσύνη.

   6. Ειδικότερα για το άρθρο 86 (Νόμος περί ευθύνης υπουργών).

   Στην προηγούμενη -προτείνουσα- Βουλή, το ΚΚΕ ψήφισε για να δοθεί ώθηση στην αναθεώρηση του άρθρου 86, ασκώντας όμως κριτική για το γεγονός ότι τόσο η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και η πρόταση της ΝΔ δεν αγγίζουν τον βασικό πυρήνα του νόμου περί ευθύνης υπουργών, που είναι η ανάθεση στη Βουλή εισαγγελικών – ανακριτικών αρμοδιοτήτων, όπως και η δυνατότητα της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να ασκεί ή να ανακαλεί την ποινική δίωξη.

   Οι προτάσεις δεν υλοποιούν το πάγιο αίτημα για πλήρη κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, έτσι ώστε να υπάρχει ισονομία με τους απλούς πολίτες.

   Το ΚΚΕ διεκδικεί την πλήρη κατάργησή του κι από αυτή τη σκοπιά ψηφίσαμε ΠΑΡΩΝ στο άρθρο 86 παρ. 3 για την κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας (σύντομης παραγραφής), όπως και στην προσθήκη ερμηνευτικής δήλωσης. Οι αλλαγές αυτές βελτιώνουν εν μέρει το άρθρο 86, όμως απέχουν από την κατάργησή του. Τα άλλα κόμματα (ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ) έχουν μεγάλη ευθύνη ως προς αυτό.

   Γ. Διατάξεις που καταψήφισε το ΚΚΕ:

   1. Το ΚΚΕ καταψήφισε τις προτάσεις που αποβλέπουν στην ισχυροποίηση και θωράκιση του αστικού πολιτικού συστήματος, όπως για την εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας, εποικοδομητική ψήφος δυσπιστίας κλπ. Συγκεκριμένα:

   Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας (Προτάσεις ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ). Η πρόταση αποτελεί όχημα για την απρόσκοπτη συνέχιση της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής, μέσα από την αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής, για την σταθερότητα του αστικού πολιτικού συστήματος και της διακυβέρνησης της χώρας. Το ΚΚΕ διαφωνεί με τις προτάσεις των άλλων κομμάτων, που έχουν ως κοινό παρονομαστή τη μη διάλυση της Βουλής, ανεξάρτητα από τις επιμέρους προτάσεις ως προς την εκλογή. Ειδικά η πρόταση για άμεση εκλογή του ΠτΔ από τον λαό, που απορρίφθηκε και στην προηγούμενη Βουλή, αντικειμενικά θα ανοίξει τον δρόμο για διεύρυνση του ρόλου του ΠτΔ στο πολιτικό σύστημα, με πιθανή αύξηση των αρμοδιοτήτων του, κάτι με το οποίο το ΚΚΕ διαφωνεί.

   Ανεξάρτητες Αρχές (Παρόμοιες προτάσεις ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ). Οι -κατ΄όνομα και μόνο- Ανεξάρτητες Αρχές παίζουν ουσιαστικό ρόλο ως «τροχονόμοι» επιχειρηματικών και πολιτικών συμφερόντων, αλλά και ως προάγγελοι νέων αντιλαϊκών επιλογών, ενώ οι περισσότερες ούτε στοιχειωδώς μπορούν να παίξουν το ρόλο για τον οποίο υποτίθεται συστάθηκαν.

   Εποικοδομητική ψήφος δυσπιστίας (πρόταση ΣΥΡΙΖΑ). Η αντιδραστική αυτή πρόταση εντάσσεται στη δέσμη των προτάσεων που στοχεύουν στην απρόσκοπτη συνέχιση της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής, δηλαδή στην κυβερνητική σταθερότητα, φτάνοντας στο σημείο προτάσεις δυσπιστίας που υπερψηφίζονται από τη Βουλή, να μην οδηγούν σε πτώση της κυβέρνησης και εκλογές, αλλά είτε να αναζητείται νέο κυβερνητικό σχήμα με άλλον πρωθυπουργό, είτε να παραμείνει μια κυβέρνηση μειοψηφίας που έχει χάσει την πλειοψηφία της στην Βουλή ή και στον λαό.

   2. Το ΚΚΕ καταψήφισε προτάσεις που στην πραγματικότητα κάτω από τον ψευδεπίγραφο τίτλο της διεύρυνσης των «κοινωνικών δικαιωμάτων», προωθούν τις ευρωενωσιακές και μνημονιακές πολιτικές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τη στρατηγική του μεγάλου κεφαλαίου.

   Συγκεκριμένα:

   ‘Αρθρο 21 παρ. 1 (Παρόμοιες προτάσεις ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ) (Εγγύηση του κράτους σε ένα «ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα» ή «αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης» για όλους).

   Προωθείται η συνταγματοποίηση της στρατηγικής που σαρώνει εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα για την ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, περιορίζεται μόνον σε ορισμένα ανεπαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων φτώχειας και λειτουργεί ως εργαλείο συμπίεσης προς τα κάτω του λαϊκού εισοδήματος και των παροχών.

   ‘Αρθρο 21 παρ. 3 (Πρόταση ΣΥΡΙΖΑ) (υποχρέωση του κράτους να παρέχει καθολική πρόσβαση σε αποτελεσματικές παροχές υγείας).

   Η πρόταση δεν διασφαλίζει το αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα των παροχών υγείας, ενώ εισάγει την αμφιλεγόμενη έννοια της «αποτελεσματικότητας». Ως εκ τούτου δεν καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η υγεία δεν είναι εμπόρευμα και διεκδικεί την πλήρη διασφάλιση από το Σύνταγμα, της παροχής υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας αποκλειστικά από το κράτος και δωρεάν, με απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

   ‘Αρθρο 22 παρ. 5 (πρόταση ΣΥΡΙΖΑ) (κοινωνική ασφάλιση στο πλαίσιο δημόσιου αναδιανεμητικού συστήματος βάσει των αρχών της αλληλεγγύης και της ανταποδοτικότητας)

   Στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ εισάγεται ο όρος της «ανταποδοτικότητας», η οποία αποτέλεσε τον πολιορκητικό κριό για όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους και για τη διάλυση του όποιου κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης.

   Το ΚΚΕ έχει ως αφετηρία την θέση ότι η Παιδεία η Υγεία-Πρόνοια, δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα, πρέπει να παρέχονται αποκλειστικά από το Κράτος και δωρεάν, με απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς αυτούς. Το ΚΚΕ υποστηρίζει τη διασφάλιση του δημόσιου αποκλειστικά χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης.

   ‘Αρθρο 21 προσθήκη παρ. 7 (πρόταση ΣΥΡΙΖΑ) (Νερό και ενέργεια και δίκτυα διανομής τους σε καθεστώς δημόσιας υπηρεσίας και υπό δημόσιο έλεγχο).

   Πρόκειται για μια απατηλή προσπάθεια δήθεν να προστατευθούν βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως το νερό και η ηλεκτρική ενέργεια, με τη ρύθμιση ότι τα δίκτυα διανομής τους τελούν υπό δημόσιο έλεγχο.

   Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνον δεν αντιστρατεύεται, αλλά αντίθετα υπηρετεί την στρατηγική της απελευθέρωσης στους τομείς αυτούς, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να παραχωρούνται για εκμετάλλευση στους επιχειρηματικούς ομίλους, με το κράτος σε ρόλο ρυθμιστή.

   Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι τα κοινωνικά αγαθά όπως το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια κλπ πρέπει να είναι αποκλειστικά ιδιοκτησία του κράτους και να απαγορεύεται η παραχώρησή τους για εκμετάλλευση σε οποιοδήποτε τρίτο, για αυτό και δεν μπορεί να συμφωνήσει με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.

   3. Το ΚΚΕ καταψήφισε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναθεώρηση του άρθρου 28 παρ 2 που αναφέρεται σε δημοψήφισμα, η διενέργεια του οποίου θα είναι στην ευχέρεια της εκάστοτε κυβέρνησης, για την κύρωση διεθνούς συμφωνίας που προβλέπει μεταβίβαση κυριαρχικών δικαιωμάτων.

   Το ΚΚΕ υποστηρίζει την πλήρη κατάργηση του άρθρου 28 για να μην επιτρέπεται η εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Επίσης, το ΚΚΕ πρότεινε να τροποποιηθεί το άρθρο 27 για να μην επιτρέπεται η διέλευση ξένων στρατευμάτων από τη χώρα μας.

   Είναι χαρακτηριστικό, επισημαίνει το ΚΚΕ, ότι τόσο οι προηγούμενες όσο και η σημερινή κυβέρνηση για την παραχώρηση βάσεων και άλλων κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ κλπ, δεν ενημερώνουν ούτε καν τη Βουλή.