Κομισιόν: Έξοδος της Ελλάδας από το ειδικό καθεστώς | 4729452 scaled

Η Κομισιόν απάντησε θετικά στο αίτημα της Ελλάδας για έξοδο από το ειδικό καθεστώς σχετικά με τις εξαγωγικές πιστώσεις, που ισχύει από το 2013.

Μετά και την απόφαση αυτή αλλάζει ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις στο κρίσιμο πεδίο των συναλλαγών στο εξωτερικό, καθώς πλέον είναι ισότιμες με τις ευρωπαϊκές.

Μήνυμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από την Κομισιόν

Η σημερινή απόφαση της Επιτροπής για επάνοδο της Ελλάδας στον κατάλογο των χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους (marketable risk countries) είναι ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, ενώ θα έχει ευνοϊκές επιδράσεις στην πραγματική οικονομία.