Η Κομισιόν πρότεινε την Τετάρτη ένα σύνολο κανόνων και κανονισμών για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (AI), που προβλέπουν μεταξύ άλλων ακόμα και την απαγόρευση όσων θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών της ΕΕ.

«Ο νέος κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη θα διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να εμπιστεύονται όσα αυτή μπορεί να προσφέρει. […] Τα συστήματα AI που θεωρούνται σαφής απειλή για την ασφάλεια, τα προς το ζην και τα δικαιώματα των ανθρώπων θα απαγορευτούν» τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα προσθέτει ότι αυτή απαγόρευση «περιλαμβάνει συστήματα AI ή εφαρμογές που χειρίζονται την ανθρώπινη συμπεριφορά για να παρακάμψουν την ελεύθερη βούληση των χρηστών (π.χ. παιχνίδια που χρησιμοποιούν φωνητική βοήθεια που ενθαρρύνει την επικίνδυνη συμπεριφορά ανηλίκων) και συστήματα που επιτρέπουν την “κοινωνική βαθμολογία” από τις κυβερνήσεις».

Κομισιόν: Χρησιμοποιούνται ήδη τεχνολογίες κινδύνου

Το διοικητικό όργανο της ΕΕ σημείωσε ότι οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου χρησιμοποιούνται ήδη σε άλλους τομείς ζωτικής σημασίας όπως αυτοί των μεταφορών, της ιατρικής, της απασχόλησης, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, της επιβολής του νόμου, του ελέγχου και της ασφάλειας.

«Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, η Επιτροπή προτείνει οι αρμόδιες εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς να εποπτεύουν τους νέους κανόνες, ενώ η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συμβουλίου τεχνητής νοημοσύνης θα διευκολύνει την εφαρμογή τους και θα οδηγήσει στην ανάπτυξη προτύπων για την τεχνητή νοημοσύνη».

Σημειώνεται ότι μόλις εγκριθεί η πρόταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της ΕΕ, οι κανονισμοί αναμένεται να εφαρμοστούν άμεσα σε ολόκληρη την Ένωση.