Απαγορεύτηκαν οι προπονήσεις των ομάδων, όπως υπογραμμίζεται στο νέο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Παρασκευής (13 Μαρτίου) με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Σε αυτό επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται να διεξάγονται οι προπονήσεις των ομάδων μέχρι τις 27 Μαρτίου.

Παρ όλα αυτά, εξαίρεση αποτελούν όσοι προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακού Αγώνες.

Διαβάστε τι αναφέρει χαρακτηριστικά το επίμαχο (Β’ 855, 13/3/2020):

«Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13-03-2020

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020», πιο συγκεκριμένα:

«Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 13.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ως ακολούθως:

Άρθρο Πρώτο:

6) Των αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων γυμναστικής, καθώς και των αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση των αθλητών και ομάδων που προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του τρέχοντος έτους».