Κτηματολόγιο: Ξεκινάει η προανάρτηση στον Βόλο | 4878588 scaled

Ξεκινάει την Τετάρτη 4/12 ξεκινάει η διαδικασία της Προανάρτησης από το Κτηματολόγιο, για όσους έχουν ακίνητη περιουσία στη Δημοτική Ενότητα Βόλου του δήμου Βόλου.

Η διαδικασία αφορά στην προκαταρκτική ενημέρωση των δικαιούχων, μετά την επεξεργασία από το Κτηματολόγιο των δηλώσεων, και στόχος της είναι η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων και η υπόδειξη τυχόν σφαλμάτων από τους δικαιούχους.

Μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr) για δύο μήνες, οι δικαιούχοι, με χρήση των κωδικών του taxisnet, έχουν πρόσβαση στην καταγραφή των δικαιωμάτων τους και της γεωγραφικής απεικόνισης των ακινήτων τους.
Μετά την ολοκλήρωση της Προανάρτησης, θα ακολουθήσει η επεξεργασία των αιτήσεων και οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εκ νέου για τη διαδικασία της Ανάρτησης.