Τη συνεχή βελτίωσή της συνεχίζει η οικονομία της Ελλάδας, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες αγοράς ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ, στο πλαίσιο του προγράμματός της αγορών στοιχείων ενεργητικού.

Συγκεκριμένα, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε: «Αν η κατάσταση συνεχίσει να βελτιώνεται και με βάση τα κριτήρια που εφαρμόζουμε για όλες αυτές τις αγορές, είμαι αρκετά πεπεισμένη ότι τα ελληνικά ομόλογα θα είναι επίσης επιλέξιμα»

Τα ελληνικά ομόλογα δεν είναι σήμερα επιλέξιμα για αγορά, καθώς δεν έχουν την επενδυτική διαβάθμιση που αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια της ΕΚΤ.

Παρόλο που η έξαρση του κορωνοϊού προκαλεί ανησυχία, αναφερόμενη στην οικονομική ανάπτυξη στην ευρωζώνη που παραμένει χαμηλή, η Κριστίν Λαγκάρτν είπε πως υπάρχουν ενδείξεις σταθεροποίησής της,

Η ΕΚΤ διατηρεί επί πολλά χρόνια εξαιρετικά χαλαρές πολιτικές για να ενισχύσει την ανάπτυξη και η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι η στήριξη αυτή εξακολουθεί να είναι απαραίτητη, προκειμένου να προστατεύσει τη νομισματική ένωση από παγκόσμιους μετωπικούς ανέμους.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος είπε: «Αν και παραμένουν μεγάλες οι αβεβαιότητες σχετικά με το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, αυτές που αφορούν τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας μειώνονται. Άλλοι κίνδυνοι, ωστόσο, παραμένουν, όπως η αβεβαιότητα σχετικά με την επίπτωση του κορωνοϊού, που αποτελεί μία νέα πηγή ανησυχίας».

Ενώ πρόσθεσε: «Υπάρχουν πρώτες ενδείξεις σταθεροποίησης. Οι πρόδρομοι δείκτες δίνουν μία ελαφρά μεγαλύτερη αισιοδοξία».

Παρ όλα αυτά, ο πληθωρισμός, που είναι ο βασικός στόχος της ΕΚΤ, παραμένει αδύναμος και η χαμηλή ανάπτυξη συγκρατεί τη δημιουργία πληθωριστικών πιέσεων.

Τα χαμηλά επιτόκια ενθαρρύνουν πιο ριψοκίνδυνο δανεισμό και έχουν προκαλέσει μία έκρηξη στην αγορά ακινήτων σε σημαντικές αγορές, κάτι που απαιτεί αυξημένη εγρήγορση από την ΕΚΤ, πρόσθεσε η Λαγκάρντ.