Εδώ και καιρό, οι μαμάδες που έχουν σταματήσει προσωρινά να εργάζονται έχουν ζητήσει από το LinkedIn περισσότερους τρόπους για να απεικονίσουν στα ψηφιακά βιογραφικά τους τον «κενό» εργασιακό χρόνο που περνάνε στο σπίτι φροντίζοντας τα παιδιά.

Τώρα επιτέλους έχουν καλύτερες επιλογές. Σύμφωνα με το fortune.com από την Τρίτη, το επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο της Microsoft εισήγαγε αρκετούς νέους τίτλους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της «μητέρας που μένει στο σπίτι», για να επιτρέψει στους γονείς που απασχολούνται πλήρως στο σπίτι.

Το LinkedIn καταργεί επίσης την προϋπόθεση ότι για την καταχώρηση βιογραφικού σημειώματος, όπως για παράδειγμα «μπαμπάς που μένει στο σπίτι», πρέπει να συνδέεται με μια συγκεκριμένη εταιρεία ή εργοδότη.