Μάσκα στο αυτοκίνητο: Ποιοι πρέπει να τη φορούν και πότε επιβάλλεται πρόστιμο

Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, η χρήση της μάσκας στο αυτοκίνητο είναι υποχρεωτική σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική στα ταξί (για οδηγό και πελάτες) και και το πρόστιμο είναι 300 ευρώ για όποιον δεν τη φορά.

Στο ΙΧ ο οδηγός και οι επιβάτες θα πρέπει να φορούν μάσκα υποχρεωτικά.
Η εξαίρεση από την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε ΙΧ ισχύει όταν στο όχημα επιβαίνουν μόνο ο/η οδηγός, σύζυγοι/συμβιούντες και συγγενείς Α’ και Β’ βαθμού.

Υποχρεωτική η χρήση της μάσκας είναι και στα επαγγελματικά οχήματα όταν υπάρχουν συνεπιβάτες.

Αναφορικά με τις μοτοσικλέτες, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης πρέπει να φορούν κράνος, επομένως η μάσκα μέσα από το κράνος δεν είναι υποχρεωτική.