Για την επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά μετά το 2009, που σε συνδυασμό με τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθμό ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021, αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας στο Capital Link Forum.

«Το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας για την επόμενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε ετήσια βάση, τα επόμενα χρόνια», είπε ο κ. Μεγάλου

Για τον ίδιο : «Η χρηματοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τομείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτημα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονομία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα των υπηρεσιών και της δημόσιας διοίκησης, η αναβάθμιση της γεωργικής παραγωγής και o τομέας της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Πειραιώς ειδικότερα μπορούν να συμβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα με τρεις τρόπους:

Παρέχοντας ενδιάμεση χρηματοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του προγράμματος

Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιμασία των δικών τους σχεδίων

Συγχρηματοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ. ευρώ από το σύνολο των 32 δισ. ευρώ του Ταμείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα μοχλευθούν με συμμετοχή 20% του ιδιωτικού τομέα και 40% μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Όσον αφορά  τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς σημείωσε ότι οι βασικότερες είναι η μείωση του όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η πιθανή εισροή νέων ΝPEs λόγω του COVID19 και το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. 

Για να καταλήξει πως όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της κερδοφορίας, επισημαίνοντας  ότι η στρατηγική της Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες,  την επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων μετασχηματισμού, της επιθετικής μείωσης των ΝPEs και  της κεφαλαιακής ενίσχυσης.