Μεταλλευτικές: Οι τάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία | Metaleutikes 2 31 10 21 scaled

Για τη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ελληνικής οικονομίας, που  αποτελεί το πλούσιο φάσμα ορυκτών που υπάρχει στην ελληνική γη, έκανε λόγο  ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, Αθανάσιος Κεφάλας, κατά την  τοποθέτησή  του στο Olympia Forum.

«Η εξορυκτική βιομηχανία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 3% του συνολικού ΑΕΠ ενώ ταυτόχρονα παραμένει κορυφαίος εργοδότης», είπε ο κ. Κεφάλας, σημειώνοντας :

«Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, στον οποίο συμμετέχουν οι κορυφαίες εταιρείες του κλάδου που παράγουν πάνω από το 85% του όγκου της εγχώριας εξορυκτικής βιομηχανίας, αναγνώρισε έγκαιρα τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και την προτεραιότητα που σταδιακά η κοινωνία θα έδινε σ’ αυτήν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εταιρείες-μέλη του ΣΜΕ αναλαμβάνουν ρόλο, πρωτοπορούν στο μείζον θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης και το 2006 υιοθετούν «Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης» με ταυτόχρονη δημοσίευση, κάθε χρόνο ανελλιπώς από το 2007, των «Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης».

Οι Δείκτες αυτοί,  αφορούν 12 περιοχές που θεωρούνται οι περισσότερο αντιπροσωπευτικές για τη συστηματική παρακολούθηση της βιώσιμης εξορυκτικής δραστηριότητας τους, καθώς και τη δημιουργία βάσης αξιόπιστων δεδομένων για τη διαμόρφωση πολιτικών βασισμένων σε στοιχεία (facts based policies).

Αξιολογώντας τις επιδόσεις στο τρίγωνο της βιώσιμης ανάπτυξης, ο πρόεδρος του ΣΜΕ, ανέφερε συνοπτικά: «Έχουμε διασφαλίσει ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ελληνικής οικονομίας το πλούσιο φάσμα ορυκτών που υπάρχει στην ελληνική γη.

Πέραν των θέσεων εργασίας τα μέλη μας αποτελούν υπεύθυνα εταιρικά μέλη των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούνται, επιζητώντας

συστηματικά το γόνιμο διάλογο με όλους τους συμμετέχοντες  και συνεισφέροντας με πολλούς τρόπους στις τοπικές κοινωνίες

Στον τομέα του περιβάλλοντος εφαρμόζονται βέλτιστες πρακτικές για μείωση του αποτυπώματος τόσο στην ανάλωση των φυσικών πόρων όσο και της γης.

Ειδικά για το τελευταίο η εξόρυξη καταλαμβάνει στην Ελλάδα λιγότερο από το 0.2% της συνολικής έκτασής της και με βάση τα στοιχεία μας έχουν ήδη αποκατασταθεί δεκάδες χιλιάδες στρέμματα φυτεύοντας πάνω από δύο εκατ. δενδρύλλια και θάμνους ήδη από το 1979, αλλά και εγκαθιστώντας και άλλες μετα-μεταλλευτικές χρήσεις όπως πάρκα αναψυχής, τεχνητές λίμνες, αμπελώνες κ.λπ.

Ειδικά στις σύγχρονες προκλήσεις της κυκλικής οικονομίας, που είναι κρίκος της βιώσιμης ανάπτυξης, απαντάμε, πέραν της γνωστής φειδούς στη διαχείριση των ορυκτών πόρων που αποτελεί την απαρχή της βιωσιμότητάς μας, με μια σειρά καλών πρακτικών αξιοποίησης «δευτερογενών κοιτασμάτων», αλλά και υποδειγμάτων βιομηχανικής συμβίωσης».

Ολοκληρώνοντας,  ο κ. Κεφάλας  απαρίθμησε  ενδεικτικά την αποκατάσταση θιγμένων εδαφών με ταυτόχρονη απόληψη παλιών απορριμάτων στη Χαλκιδική, την αξιοποίηση παλιών αποθέσεων λευκολίθου χάρις σε νέες τεχνικές καθαρισμού,

τη χρήση των μαρμαροψηφίδων για παραγωγή ανθρακικού ασβεστίου και άλλων προϊόντων για την κατασκευαστική βιομηχανία, καθώς και την αξιοποίηση ψιλομερών περλίτη στην κεραμική και τις κατασκευές.

Για να καταλήξει ότι «Τα μέλη του ΣΜΕ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας, έχοντας υιοθετήσει πολλές καλές πρακτικές και εφαρμόζοντας στη πράξη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας».