Αναθεωρήσεις του δημοσιονομικού αποτελέσματος για το τρέχον έτος αποκαλύπτουν τα στοιχεία του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος σύμφωνα με τα οποία ο λογαριασμός του δημοσίου για μέτρα στήριξης «βαθαίνει» κατά 8,3 δισ. ευρώ εκτροχιάζοντας τον προϋπολογισμό.  

Με βάση τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης εκτινάσσεται στα 17 δισ. ευρώ ή στο 9,9% του ΑΕΠ έναντι 11, 6 δισ. ευρώ ή 6,7% που προβλέπονταν στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού.

Αντίστοιχη επιδείνωση της τάξης των 5,656 δισ. ευρώ καταγράφεται και στο πρωτογενές έλλειμμα που αυξάνει στα 12,247 δις. ευρώ ή στο 7,1% του ΑΕΠ από 6,591 δις. ευρώ ή 3,8% του ΑΕΠ.    

Την ίδια ώρα ο πήχης των φορολογικών εσόδων κατεβαίνει αισθητά στα  45,530 δισ. ευρώ έναντι αρχικής εκτίμησης για 47,836 δισ. ευρώ με την «τρύπα» στους φόρους να φθάνει τα 2,3 δισ. ευρώ και να κατανέμεται ως εξής:      

–       481 εκ. ευρώ από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών από τα οποία τα 468 εκ. ευρώ προέρχονται από το ΦΠΑ με τις συνολικές εισπράξεις να εκτιμώνται στα 25,919 δις. ευρώ από 26,401 δις. ευρώ.   

–       1,717 δις. ευρώ από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Τα έσοδα από αυτή τη πηγή προσγειώνονται στα 13,023 δισ. ευρώ από 14,741 δις. ευρώ. Οι μεγαλύτερες απώλειες ύψους 1,108 δισ. ευρώ καταγράφονται στο φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων ενώ σε 608 εκ. ευρώ υπολογίζεται η υστέρηση από το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων (εργαζόμενοι, επαγγελματίες, εισοδηματίες κ.α.)

Στις κρατικές δαπάνες η υπέρβαση ήταν 2,887 δις. ευρώ αλλά το κονδύλι των μεταβιβάσεων που περιλαμβάνει και το πλέγμα των μέτρων στήριξης αυξήθηκε κατά 5,356 δις. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 36,383 δις. ευρώ από 31,027 δισ. ευρώ.   

Τα μέτρα στο β΄ εξάμηνο   

Πάντως με το άνοιγμα της οικονομίας που έφερε την ακύρωση μεγάλου μέρους των παρεμβάσεων στο δεύτερο εξάμηνο του έτους τα μέτρα που θα συνεχίσουν να τρέχουν είναι τα ακόλουθα:         

–       Πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών επιχειρήσεων ύψους 500 εκ. ευρώ

–       Προγράμματα επιδότησης κεφαλαίου κίνησης μέσω του ΕΣΠΑ για την εστίαση, τον τουρισμό, τα γυμναστήρια και τους παιδότοπους, συνολικού ύψους 766 εκ. ευρώ

–       Νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για πολύ μικρές επιχειρήσεις με κόστος 220 εκ. ευρώ που με τη μόχλευση ανέρχεται σε 450 εκ. ευρώ

–       Επέκταση προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως τον Σεπτέμβριο, με ειδική πρόβλεψη για τους εποχικά απασχολούμενους, με εκτιμώμενο κόστος 122 εκ. ευρώ

–       Επιδότηση δανείων δανειοληπτών φυσικών προσώπων μέσω του ΓΕΦΥΡΑ και νομικών προσώπων μέσω του ΓΕΦΥΡΑ 2, με εκτιμώμενο κόστος περί τα 400 εκ. ευρώ

–       Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω του προγράμματος των 100.000 θέσεων εργασίας, με ειδική πρόβλεψη για τους εποχικά απασχολούμενους, με εκτιμώμενο κόστος 200 εκατ. ευρώ

–       Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού και του ΟΑΕΔ, ύψους 110 εκ. ευρώ

–       Μείωση προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών με κόστος 907 εκ ευρώ

–       Αναστολή πληρωμής εισφοράς αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό τομέα με εκτιμώμενο κόστος για το επόμενο διάστημα έως τέλη του έτους 609 εκ. ευρώ

–       Μείωση τριών μονάδων ασφαλιστικών εισφορών για τον ιδιωτικό τομέα με εκτιμώμενο κόστος για το επόμενο διάστημα έως τέλη του έτους με κόστος 408 εκατ. ευρώ.