Νέες προθεσμίες θα «τρέξουν» το Μάιο, καθώς μια σειρά θετικών διατάξεων επεκτείνονται και τον επόμενο μήνα. Οι ρυθμίσεις αυτές απευθύνονται σε επιχειρήσεις, μισθωτούς και ανέργους και στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία και την αγορά εργασίας. 

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής :  

-Το διάστημα 5 με  7 Μαΐου δίνεται η δυνατότητα υποβολής ορθών επαναλήψεων αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας,  για τυχόν διορθώσεις του πιστωτικού ιδρύματος και του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) της επιχείρησης. Αφορά στις περιπτώσεις που η επιχείρηση- εργοδότης έχει αιτηθεί να εντάξει στο πρόγραμμα μακροχρόνια άνεργο.

-Στις 6 Μαΐου ανοίγει το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για υποβολή δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργαζομένων για τον μήνα Μάιο. Ειδικότερα, για το χρονικό διάστημα 6-12 Μαΐου θα υποβάλλονται δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας που μπορούν να αφορούν είτε όλο το μήνα, είτε μέρος αυτού. Από 13 Μαΐου οι επιχειρήσεις – εργοδότες μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για την περίοδο 1-12 Μαΐου.

-Στις 6 Μαΐου το βράδυ θα απενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για την έκτακτη αποζημίωση στους εποχικά εργαζομένους σε τουρισμό-επισιτισμό χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο (είχε ξεκινήσει να λειτουργεί από τις 7 Απριλίου).

– Μέχρι  και τις 10 Μαΐου  παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «Αίτηση  / Δήλωση  Ένταξης  στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄- ΦΑΣΗ)» και «Αίτηση  / Δήλωση  Ένταξης  στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ – ΦΑΣΗ) – Ορθή επανάληψη» για τον μήνα Απρίλιο.

-Στις 10 Μαΐου ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες». Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 2.900 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων. Να σημειωθεί εδώ πως το  60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες. Όσον αφορά στο  ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων, αυτό  ανέρχεται σε 14.800 ευρώ  και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.