Μητσοτάκης: Αναγκαία η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ για την τήρηση της αρχής της καλής γειτονίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη δεύτερη μέρα των εργασιών της τηλεδιάσκεψης των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή, τέθηκαν στο «τραπέζι» θέματα ασφάλειας και άμυνας και η Νότια Γειτονία.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε τη στρατηγική για την αύξηση των δυνατοτήτων της Ένωσης να ενεργεί αυτόνομα για την αντιμετώπιση των παραδοσιακών απειλών ασφαλείας και των νέων προκλήσεων, όπως η κυβερνοασφάλεια και οι υβριδικές απειλές.

Επιπλέον, Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη συνεργασίας της ΕΕ με το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπουν οι Συνθήκες των δύο Οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης και της αυτονόητης αρχής της καλής γειτονίας που πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των συμμάχων.

Αναφορικά με τη Νότια Γειτονία, είπε ότι είναι ανάγκη να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν η εφαρμογή των δράσεων που έχουν ήδη υιοθετηθεί, με σκοπό να ενισχυθεί η συνεργασία των δύο πλευρών της Μεσογείου.