Από τη βαθμίδα Β1 στη βαθμίδα Β2 υποβάθμισε την Τουρκία ο οίκος αξιολόγησης Moody’s καθώς εγείρονται διαρκείς γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη χώρα σε πολλά επίπεδα.

Η πιστοληπτική ικανότητα της Τουρκίας κατατάσσεται στην ίδια κατηγορία με χώρες όπως η Αίγυπτος, η Τζαμάικα και η Ρουάντα.

Σύμφωνα με τον οίκο, οι λόγοι για τους οποίους υποβάθμισε την Τουρκία είναι οι εξωγενείς αδυναμίες που μπορούν να οδηγήσουν σε κρίση στο ισοζύγιο πληρωμών, η αύξηση του ρίσκου στο πιστωτικό προφίλ και  η μείωση των δημοσιονομικών αποθεμάτων.

Παράλληλα, ο οίκος αξιολόγησης διατήρησε το αρνητικό outlook της γειτονικής χώρας αναφέροντας πως τα δημοσιονομικά στοιχεία μπορούν να επιδεινωθούν ταχύτερα του αναμενόμενου.