Motor Oil: Νέα δημόσια προσφορά επταετούς ομολογιακού δανείου, 200 εκατ. ευρώ

Ξεκινά από την Τετάρτη 17 Μαρτίου, μέχρι  και την Παρασκευή 19 Μαρτίου,  η δημόσια προσφορά του κοινού επταετούς ομολογιακού δανείου, ύψους 200 εκατ. ευρώ, της Motor  Oil Hellas, με τον  Chief Financial Officer του Ομίλου Πέτρο Τζαννετάκη.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η έκδοση έως 200 χιλιάδων άυλων κοινών ανώνυμων ομολογιών ονομαστικής αξίας 1000 ευρώ κάθε μιας και συνολικού ποσού έως 200 εκατ. ευρώ με ελάχιστο ποσό 170.000.000 ευρώ,  καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το Πρόγραμμα ΚΟΔ.

Ειδικότερα, οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων ομολογιών προβλέπεται για τις 24 Μαρτίου, ενώ σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο ως προς τη διάθεση των κεφαλαίων που θα αντληθούν, 137 εκατ. ευρω θα χρηματοδοτήσουν μέρος της επένδυσης του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας, 20 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις στον κλάδο των ΑΠΕ ενώ 39,4 εκατ. ευρώ θα καλύψουν ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και 3,6 εκατ. ευρώ  είναι οι εκτιμώμενες δαπάνες της έκδοσης.

Συντονιστές της δημόσιας προσφοράς είναι η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ κύριοι ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς είναι η Eurobank, η ΕΤΕ, η Optima Bank και η Eurox.

Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών, πρέπει να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, Αίτηση Κάλυψης για τις Ομολογίες, σε συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις του Ενημερωτικού Δελτίου και του Προγράμματος ΚΟΔ.

Κάθε Αίτηση Κάλυψης: (α) κατονομάζει τον επενδυτή που την υποβάλλει και στην περίπτωση των Ιδιωτών Επενδυτών προσδιορίζει υποχρεωτικά τον αριθμό της Μερίδας Επενδυτή και τον αριθμό του Λογαριασμού Αξιών του επενδυτή στο Σ.Α.Τ.,

(β) περιλαμβάνει αίτημα συμμετοχής του επενδυτή στη Δημόσια Προσφορά, καθώς και αίτημα – δήλωση ανάληψης υποχρέωσης κάλυψης

προσδιοριζόμενου ακεραίου αριθμού Ομολογιών, με ελάχιστο επιτρεπτό όριο τη ία (μ1) Ομολογία και μέγιστο επιτρεπτό όριο τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) Ομολογίες, soma_Motor Oil. indd 142 10/03/2021 21:12 143

(γ) εφόσον αφορά σε Ειδικό Επενδυτή, υποβάλλεται είτε από τον Ειδικό Επενδυτή είτε από Διαμεσολαβητή, (δ) είναι νομικά δεσμευτική,

και (ε) δεν δύναται να ανακληθεί ή τροποποιηθεί μετά από τη λήξη της Περιόδου Κάλυψης.

Υπενθυμίζεται πως η Motor Oil, εξετάζει επενδύσεις στην αγορά ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων «Electric Vehicle Fast Charging»,  σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται  στο ενημερωτικό της δελτίο.

Στόχος όπως αναφέρεται, είναι να αντιμετωπίσει τον περιορισμό των πωλήσεων καυσίμων λόγω ανάπτυξης των υβριδικών, ή ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων αλλά και να επωφεληθεί από την ανάπτυξη της νέας αγοράς ηλεκτροκίνητων οχημάτων τα επόμενα χρόνια.

Πιο αναλυτικά, στην ελληνική αγορά, η διείσδυσή τους δεν υπερβαίνει το 0,33% της συνολικής αγοράς έως τον Αύγουστο του 2019, ενώ βάσει του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα  έχει τεθεί ως στόχος έως το 2030, το μερίδιο των ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων στις νέες ταξινομήσεις να ανέρχεται στο 30%.

Παράλληλα, η εταιρεία, θα επενδύσει σε μια νέα μονάδα συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης δυναμικότητας 57 MW, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας αλλά και στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης στα διυλιστήρια ισχύος 5 ΜW έκαστο, ενέργειες με τις οποίες θα περιορίσει το ανθρακικό της αποτύπωμα.

Όσον αφορά τις ΑΠΕ, ο όμιλος ολοκλήρωσε πέρσι  τρία αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 9,4 MW μέσω της «Stefaner Energy» και ετοιμάζεται να επενδύσει 20 εκατ. ευρώ σε νέα έργα.

Μάλιστα, την επόμενη Παρασκευή θα κλείσει το βιβλίο προσφορών για το νέο επταετές ομόλογο της Motor Oil, και  τα νέα κεφάλαια θα διατεθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας (New Naphtha Treatment Complex).

Στο νέο συγκρότημα θα δαπανηθούν 137 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 20 εκατ. ευρώ θα στηρίξουν τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και περίπου 39 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Η επένδυση του νέου συγκροτήματος  κατεργασίας νάφθας, ανακοινώθηκε το 2019 με συνολικό προϋπολογισμό 310 εκατ. ευρώ και θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής βενζινών υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και κηροζίνης και υδρογόνου.

Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του συγκροτήματος αναμένεται να είναι περίπου 1.000 χιλ. μετρικοί τόνοι, με την  επένδυση να βρίσκεται στη φάση της κατασκευής, έχοντας απορροφήσει 10 εκατ. ευρώ το 2019 και περίπου 110 εκατ. ευρώ  το 2020.

Για το δίκτυο πρατηρίων υγρών καυσίμων που λειτουργούν οι θυγατρικές Avin Oil και Coral αναφέρεται πως οι δύο εταιρείες αριθμούν συνολικά 1.377 πρατήρια στην Ελλάδα (489 είναι ιδιολειτουργούμενα πρατήρια από θυγατρικές και 888 είναι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τρίτων).

Επιπλέον, η  Coral δραστηριοποιείται στην αγορά λιανικής εμπορίας της Κύπρου μέσω της θυγατρικής της «Coral Energy Products Cyprus Limited» η οποία λειτουργεί 34 πρατήρια εκ των οποίων τα 29 με το εμπορικό σήμα «Shell», καθώς και στην αγορά της Σερβίας μέσω της θυγατρικής της «Coral SRB d.o.o Beograd» η οποία λειτουργεί 5 πρατήρια με το σήμα «Shell».

Εντός Ιανουαρίου 2021 ο όμιλος Coral ολοκλήρωσε την συναλλαγή για την απόκτηση του 75% των μετοχών της εταιρείας «Apios D.O.O.» που εδρεύει στην Κροατία και λειτουργεί δίκτυο εμπορίας υγρών καυσίμων 26 πρατηρίων.